Avainlippu ja vastuullisuus

Tarkoittaako se sitä, että yritys on vastuullinen, jos sillä on avainlippu-merkki? Yksinkertainen vastaus: EI.

Avainlippumerkki on merkintä siitä, että tuote tai palvelu on pääosiltaan suomalainen tai suomalaisten tuottama/tekemä.

Suomalaisen Työn Liitto ry:n Avainlippu-merkin kelpoisuusvaatimukset ja myöntämisedellytykset

1. Näiden sääntöjen tarkoitus on yhdessä merkkien käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) kanssa edistää Avainlippu-merkin käyttöä luotettavana alkuperän osoittajana suomalaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sekä suomalaisten yhteisöjen muussa markkinointiviestinnässä. Avainlippu-merkin tavoitteena on kertoa tuotteen ja palvelun suomalaisesta alkuperästä sekä suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta.

2. Avainlippu-merkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:lle (”Liitto”) rekisteröity yhteisömerkki, johon myönnetään käyttöoikeuksia näiden sääntöjen mukaisesti.

3. Avainlippu-merkin käyttöoikeus voidaan myöntää Liiton johtokunnan nimeämän Avainlippu-merkin toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta Suomessa toimivan, Liiton jäsenyhteisön tuotteille, tuoteryhmille, yksilöidyille nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, jotka on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

4. Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeudet myöntää ja riita-asiat käsittelee Avainlippu-merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Avainlippu-merkin toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/ tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

5. Avainlippu-merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä ja hyvää liiketapaa sekä Käyttöehtoja.

6. Kelpoisuusvaatimukset

 • Hakijayhteisön tulee olla Liiton jäsen.
 • Hakijayhteisöllä tulee olla y-tunnus.

7. Tuotteelle asetetut myöntämisedellytykset

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle tuotteelle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä tuotteen tai tuoteryhmän tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

 • Tuote tai tuoteryhmä on Suomessa valmistettu.
 • Tuotteen tai tuoteryhmän kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

Tuotteiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteisiin kohdistetut kustannukset:

 • raaka-aineet
 • tarvikkeet
 • osa- ja puolivalmisteet
 • pakkausaineet ja -tarvikkeet
 • muuttuvat ja kiinteät henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • muut välittömät kustannukset
 • markkinointikustannukset
 • tuotekehityskustannukset
 • poistot ja korot
 • muut välilliset kustannukset.

Lisäksi Avainlippu-merkin toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • Mielikuva suomalaisesta alkuperästä.

8. Palvelulle asetetut myöntämisedellytykset

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle palvelulle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä yksilöidylle ja nimetylle palvelulle tai niiden yhdistelmille palvelun tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

 • Palvelu on tuotettu Suomessa.
 • Palvelun kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.
 • Hakijayhteisöllä on merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto.
 • Hakijayhteisön pääkonttori on Suomessa.

Palveluiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat muuttuvat kustannukset:

 • henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • materiaalihankinnat
 • muut palveluun liittyvät kustannukset.

Lisäksi Avainlippu-merkin toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • palvelukonseptin alkuperä
 • suomalainen suunnittelu ja/tai tuotekehitys
 • palvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen
 • mielikuva suomalaisesta alkuperästä.

9. Käyttöoikeuden haltijayhteisö voi käyttää Avainlippu-merkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai -palveluista, joille on myönnetty Avainlippu-merkin käyttöoikeus.

10. Avainlippu-merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yhteisö on Liiton jäsen. Avainlippu-merkin toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Avainlippu-merkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

11. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, minkä yhteisön mille tuotteille ja palveluille on myönnetty Avainlippu-merkin käyttöoikeudet ovat julkisia ja Liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä. Myös tiedot hakemus- ja myöntämisprosessista ovat julkisia.

12. Käyttöoikeushakemusten perusteella myönnetyistä käyttöoikeuksista ja niiden uusinnoista peritään hakemuksen käsittelymaksu Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

13. Avainlippu-merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa (26.4.2019/544) on säädetty yhteisömerkistä.

14. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Liiton johtokunta.

12.12.2019

Vastaa