Bridgestonen julkaisi yritysvastuuraporttinsa 2019–2020

Bridgestone Corporation on julkaissut yritysvastuuraporttinsa 2019–2020, jossa se esittelee Bridgestone-konsernin uutta liiketoimintastrategiaa ja toimintaa kestävän yhteiskunnan edistämiseksi.

Vastuullisuus on erottamaton osa konsernin kaikkea toimintaa. Sen vuoksi olemme käynnistäneet aloitteita yritysvastuustrategioiden juurruttamiseksi entistä syvemmälle kaikkeen päivittäiseen toimintaamme, sillä nämä strategiat muodostavat kasvustrategioidemme ja yrityskulttuurimme ytimen”, sanoo toimitusjohtaja Shuichi Ishibashi. ”Uuden lisäarvon luominen yhdessä henkilöstömme, yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme ja muiden tahojen kanssa avaa mielestämme valtavia mahdollisuuksia niin liiketoiminnan kuin yhteiskunnankin kannalta. Kerromme strategiastamme ja lähestymistavastamme tässä yritysvastuuraportissa.

Konserni on määritellyt vuoden 2020 yhtiön ”kolmanneksi perustamiseksi (Bridgestone 3.0)”, joka aloittaa uuden luvun yhtiön historiassa. Yhtiön uusi ohjenuora on vuoteen 2050 ulottuva visio, jonka mukaan yhtiö tarjoaa yhteiskunnalle ja asiakkaille lisäarvoa kestävien ratkaisujen kautta. Yhtiön luoma keskipitkän–pitkän aikavälin strategia ohjaa sitä kohti tätä visiota. Keskipitkän–pitkän aikavälin liiketoimintastrategia on uusi kasvustrategia, jonka ytimen muodostaa vastuullisuus ja jonka tavoitteena on mahdollistaa konsernin kestävä kasvu yhdessä yhteiskunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa sekä antaa konsernille edellytykset kilpailuedun turvaamiseen luomalla ja kasvattamalla lisäarvoa sekä yhteiskunnalle että asiakkaille ainutlaatuisella ratkaisuliiketoiminnallaan. Yritysvastuuraportti 2019–2020 antaa tietoa tästä yhteisestä arvonluonnista ja kertoo yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen tähtäävistä toimista konsernin yritysvastuusitoumuksen Our Way to Serve mukaisesti.

Yritysvastuuraportissa 2019–2020 julkaistaan myös uudet vuoteen 2030 ulottuvat keskipitkän aikavälin Milestone 2030 ‑ympäristötavoitteet. Bridgestone saavutti jo vuonna 2019 eli vuoden etuajassa keskipitkän aikavälin tavoitteensa 2020 (Milestone 2020) matkalla kohti konsernin pitkän aikavälin ympäristövisiota 2050. Milestone 2030 ‑tavoitteiden avulla pyritään nopeuttamaan talouskasvun irtikytkentää ympäristöhaitoista. Näiden tavoitteiden pohjalta ympäristöjalanjälkeä pyritään vähentämään seuraavilla toimenpiteillä.

  • Taloudellinen kasvu ja samanaikainen ympäristövaikutusten väheneminen irtikytkennän avulla

Tavoite

Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä vesienhoitosuunnitelma tuotantolaitoksissa alueilla, joissa veteen kohdistuu kuormitusta*1

  • Nopeuttaa kiertotalouden toteutumista liiketoiminnassamme

Tavoite

Nostaa kierrätetyn ja uusiutuvan materiaalin osuus*2 40 %:iin vuoteen 2030 mennessä

  • Vähentää CO2-päästöjä tuotteen koko elinkaaren ja koko arvoketjun osalta hiilineutraalin yhteiskunnan edistämiseksi

Tavoite

1. Vähentää absoluuttisia CO2-päästöjämme (scope 1 ja 2) 30 % ja pyrkiä vähentämään niitä 50 % vuoteen 2030*3 mennessä

2. Edistää kokonais-CO2-päästöjen vähentämistä tuotteidemme ja palvelujemme elinkaaren aikana koko arvoketjussa (scope 3), vähennysten määrän ollessa yli viisinkertaiset toimintojemme (scope 1 ja 2) CO2 -päästöihin nähden vuoteen 2030 mennessä

Bridgestone-konserni syventää tietämystään yhteiskunnasta ja asiakkaista ja toimittaa niille jatkuvasti uutta arvoa luovia ratkaisuja. Näin se osallistuu aktiivisesti yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista siten, että sen toiminta on sopusoinnussa paikallisyhteisöjen ja ympäristön kanssa. Bridgestone pyrkii innovaatioiden ja ratkaisujen avulla parantamaan ihmisten tapaa liikkua, elää, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa.

*1 Tuotantolaitokset, joihin kohdistuu sijaintinsa vuoksi vesivarojen niukkuuteen tai veden laatuun liittyviä riskejä

*2 Rengastuotteisiin käytettävän materiaalin kokonaispaino sisältäen pinnoitettavat rengasrungot

*3 Vertailuvuosi: 2011

Bridgestone Euroopassa, Lähi-idässä, Intiassa ja Afrikassa (EMIA)

Vastaamme Bridgestonen liiketoiminnoista Euroopassa, Venäjällä, Lähi-idässä, Intiassa ja Afrikassa. Olemme jo lähes 90 vuoden ajan luoneet edellytyksiä ihmisten ja tavaran luotettavalle liikkumiselle määränpäähänsä mahdollisimman mukavasti ja keskeytyksettä. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa kehitämme ratkaisuja asiakkaiden todellisiin ongelmiin. Siksi Bridgestone EMIA on nopeasti muuttumassa premium-renkaiden valmistajasta liikkuvuusratkaisujen johtavaksi tarjoajaksi. Kehitämme innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja alan edistyksellisimpiin kuuluvien tehtaiden, maailmanluokan teknologian ja haluttujen kumppanuuksien tukemana. Jatkamme muutostamme tavoitteenamme muovata liikkuvuuden tulevaisuutta.

Lisätietoa Bridgestonen EMIAsta osoitteissa www.bridgestone.eu ja www.bridgestonenewsroom.eu sekä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa ja LinkedIn:ssa.

Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike vastaa Bridgestone-, Firestone-, Dayton- ja Seiberling-merkkisten renkaiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Toimitilamme sijaitsevat Helsingissä. www.bridgestone.fi

Vastaa