Terveyskaista – Suomalainen hyvinvoinnin edistäjä

vastuullinen kuluttaminen

Terveyskaista on kotimainen yritys, joka on omistautunut edistämään terveellistä elämäntapaa tarjoamalla laadukkaita ravintolisiä. Yrityksen päämääränä on tukea suomalaisten hyvinvointia pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja kestävästi. Terveyskaista kehittää tuotteitaan asiakaslähtöisesti, kuunnellen tarkasti kuluttajien toiveita ja tarpeita. Tuotekehitystyössä hyödynnetään … Lue lisää

Tarkkuusviljelyn vaikutukset maatalouden tuottavuuteen ja kestävyyteen Suomessa

maatalous

Tarkkuusviljely on moderni maatalousmenetelmä, joka on alkanut vaikuttaa merkittävästi maatalouden tuottavuuteen ja kestävyyteen Suomessa. Tämä tekniikka yhdistää edistyneitä teknologioita, kuten satelliittipaikannusta ja tietokonepohjaisia analytiikkatyökaluja, optimaalisen maatalouskäytännön saavuttamiseksi. Tarkkuusviljely mahdollistaa tarkemman ja tehokkaamman viljelytavan, joka voi … Lue lisää

Vähän käytetty -trendi vai viherpesua

Vahvempia keinoja kiinteistökauppoihin puuttumiseksi tarvitaan

Vähän käytetty -trendin, eli käytettyjen tavaroiden suosion, voi nähdä osana laajempaa kestävän kulutuksen liikettä. Tämä trendi herättää kuitenkin kysymyksen: onko kyse todellisesta ympäristötietoisuuden kasvusta vai pelkästä viherpesusta? Viherpesulla tarkoitetaan toimia, jotka näyttävät ympäristöystävällisiltä, mutta eivät … Lue lisää

Mitä vastuullisuus tarkoittaa tavallisessa arjessa kuluttajalle

Energiapolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa

Vastuullisuus on käsite, joka on saanut viime vuosina yhä enemmän huomiota niin kuluttajien kuin yritystenkin keskuudessa. Vastuullisuus tarkoittaa käytännössä valintoja ja toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, ympäristön suojelua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tavallisessa arjessa tämä ilmenee … Lue lisää

Teknologian ja hyvinvoinnin tasapaino: Mindfulness digiajassa

Mindfulnessin merkitys digitaalisessa ympäristössä Nykyajan digitaalinen maailma on täynnä jatkuvia häiriötekijöitä, kuten älypuhelimien ilmoituksia ja sosiaalisen median jatkuvaa läsnäoloa. Tämä ympäristö voi johtaa stressin, ahdistuksen ja ylikuormituksen tunteeseen. Mindfulness, eli tietoinen läsnäolo, tarjoaa keinoja, joilla … Lue lisää

Kuluttaja-asiamies peräänkuuluttaa täsmällisyyttä ympäristömarkkinointiin – Marimekon ja Stockmannin verkkokauppojen ympäristöväitteet olivat harhaanjohtavan laajoja

vastuullinen kuluttaminen

Marimekon ja Stockmannin verkkokaupoissa osasta tuotteista annettiin harhaanjohtava kuva niiden vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan ympäristöväitteet olivat liian epämääräisiä eikä niiden sisältöä ollut avattu väitteiden yhteydessä. Yritykset sitoutuivat korjaamaan markkinointiansa. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Marimekko Oyj:n … Lue lisää

Vastuullisuus markkinoinnissa: case viherpesu

Johdanto vastuullisuuteen markkinoinnissa Vastuullisuus on nykyaikaisen liiketoiminnan kulmakivi ja markkinoinnissa sen merkitys korostuu erityisesti. Kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä yritysten on yhä tärkeämpää viestiä vastuullisista arvoistaan rehellisesti ja avoimesti. Vastuullinen markkinointi ei ole pelkästään eettinen valinta, vaan … Lue lisää

Vastuullisuus arjessa – miten pienet yritykset voivat ottaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti huomioon

Vastuullisuus on yksi nykypäivän avainsanoista, mutta mitä se tarkoittaa pienille yrityksille? Kuinka pienet yritykset voivat toteuttaa vastuullisuutta käytännössä ja miksi se on tärkeää? Tässä artikkelissa käymme läpi, miten pienet yritykset voivat ottaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti huomioon. … Lue lisää

Sosiaalisen vastuun mittaaminen ja raportointi: Case-esimerkkejä ja parhaita käytänteitä

Ymmärrys sosiaalisesta vastuusta Sosiaalinen vastuu on käsite, joka tarkoittaa yritysten ja organisaatioiden velvollisuutta toimia tavalla, joka on hyödyllinen yhteiskunnalle ja ympäristölle. Se ei ole pelkästään lakisääteinen vaatimus, vaan myös tapa rakentaa positiivista brändikuvaa ja parantaa … Lue lisää