Tarkkuusviljelyn vaikutukset maatalouden tuottavuuteen ja kestävyyteen Suomessa

maatalous

Tarkkuusviljely on moderni maatalousmenetelmä, joka on alkanut vaikuttaa merkittävästi maatalouden tuottavuuteen ja kestävyyteen Suomessa. Tämä tekniikka yhdistää edistyneitä teknologioita, kuten satelliittipaikannusta ja tietokonepohjaisia analytiikkatyökaluja, optimaalisen maatalouskäytännön saavuttamiseksi. Tarkkuusviljely mahdollistaa tarkemman ja tehokkaamman viljelytavan, joka voi … Lue lisää

Ekologisuus ja kestävä kehitys keittiössä

perhe keittiössä

Ekologisuuden ja kestävän kehityksen merkitys on kasvanut huomattavasti keittiöissä ympäri maailmaa, ja tämä trendi näkyy vahvasti myös Suomessa. Kestävä kehitys keittiössä tarkoittaa monia asioita: vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöä, energiatehokkuutta, jätteen minimointia ja pitkäikäisten keittiövälineiden valintaa. … Lue lisää

Vähän käytetty -trendi vai viherpesua

Vahvempia keinoja kiinteistökauppoihin puuttumiseksi tarvitaan

Vähän käytetty -trendin, eli käytettyjen tavaroiden suosion, voi nähdä osana laajempaa kestävän kulutuksen liikettä. Tämä trendi herättää kuitenkin kysymyksen: onko kyse todellisesta ympäristötietoisuuden kasvusta vai pelkästä viherpesusta? Viherpesulla tarkoitetaan toimia, jotka näyttävät ympäristöystävällisiltä, mutta eivät … Lue lisää

Vastuullisuuden merkitys luomutuotannossa

luomu

Vastuullisuus on noussut keskeiseksi teemaksi luomutuotannossa Suomessa. Vastuullisuus tarkoittaa tässä yhteydessä ympäristön huomioon ottamista, eettisiä toimintatapoja sekä sosiaalista vastuuta. Luomutuotanto itsessään on yksi vastuullisen maatalouden muodoista, sillä se pyrkii minimoimaan kemiallisten torjunta-aineiden ja keinotekoisten lannoitteiden … Lue lisää

Mitä vastuullisuus tarkoittaa tavallisessa arjessa kuluttajalle

Energiapolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa

Vastuullisuus on käsite, joka on saanut viime vuosina yhä enemmän huomiota niin kuluttajien kuin yritystenkin keskuudessa. Vastuullisuus tarkoittaa käytännössä valintoja ja toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, ympäristön suojelua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tavallisessa arjessa tämä ilmenee … Lue lisää

Hiilijalanjäljen merkitys ja henkilökohtainen vaikutus

Hiilijalanjäljen ymmärtäminen ja sen hallinta omalla kohdallasi on keskeistä kestävän elämäntavan rakentamisessa. Tässä artikkelissa käsittelemme, miten voit arvioida ja vähentää omaa hiilijalanjälkeäsi, edistäen näin ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä. Voit käydä klikkaamassa itsesi hiilijalanjälkilaskuriin täällä. … Lue lisää

Teknologian ja hyvinvoinnin tasapaino: Mindfulness digiajassa

Mindfulnessin merkitys digitaalisessa ympäristössä Nykyajan digitaalinen maailma on täynnä jatkuvia häiriötekijöitä, kuten älypuhelimien ilmoituksia ja sosiaalisen median jatkuvaa läsnäoloa. Tämä ympäristö voi johtaa stressin, ahdistuksen ja ylikuormituksen tunteeseen. Mindfulness, eli tietoinen läsnäolo, tarjoaa keinoja, joilla … Lue lisää

Kuluttaja-asiamies peräänkuuluttaa täsmällisyyttä ympäristömarkkinointiin – Marimekon ja Stockmannin verkkokauppojen ympäristöväitteet olivat harhaanjohtavan laajoja

vastuullinen kuluttaminen

Marimekon ja Stockmannin verkkokaupoissa osasta tuotteista annettiin harhaanjohtava kuva niiden vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan ympäristöväitteet olivat liian epämääräisiä eikä niiden sisältöä ollut avattu väitteiden yhteydessä. Yritykset sitoutuivat korjaamaan markkinointiansa. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Marimekko Oyj:n … Lue lisää