Ekologiset liikelahjat ovat nouseva trendi

Yritysten välisessä toiminnassa erilaiset liikelahjat ovat yksi asiaan kuuluva osa. Liikelahjoja on monenkirjoinen valikoima niin kotimaisia kuin ulkomailta tuotavia tuotteita – valikoimat laajenevat vuosittain. Mutta nyt 2023 ekologiset liikelahjat ovat nouseva trendi, mistä oikein on kyse

Ekologiset liikelahjat

Ekologiset liikelahjat ovat nouseva trendi, kun ympäristötietoisuus kasvaa ympäri maailmaa. Monet yritykset ovat siirtyneet antamaan lahjoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä, kuten kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, kuten muistikirjoja, kasseja ja kyniä. Tämä on tapa vähentää jätteen määrää ja edistää kestävää kehitystä samalla, kun edistetään yrityksen brändiä. Ekologisilla liikelahjoilla on myös positiivinen vaikutus yrityksen maineeseen, sillä ne osoittavat yrityksen olevan vastuullinen ja ympäristötietoinen toimija.

Sertifikaatit ja ekologisuus

Erityisesti vaateteollisuudessa seurataan tuotteiden ekologisuutta erilaisten sertifikaattien avulla. Öko-Tex on tunnettu taho, joka valvoo tuotannon hiilijalanjälkeä ja myöntää erilaisia sertifikaatteja työvaatteille, pyyhkeille ja muille kangastuotteille.

Esimerkiksi Cottover-mallisto on ekologinen ja merkitty Joutsen-, GOTS- ja Öko-Tex-merkinnöillä. Mallistoissa käytetty puuvilla on 100-prosenttisesti ekologista ja sillä on Reilun kaupan sertifiointi. Eko-sertifioidut liikelahjat täyttävät kyseisen sertifiointiorganisaation kriteerit ja ovat käyneet läpi riippumattoman tarkastuksen.

Tuotannon hiilijalanjälki
Tuotannon hiilijalanjälki tarkoittaa yleisesti ottaen hiilidioksidipäästöjen määrää, joka syntyy tuotteen valmistamisen aikana. Tämä sisältää kaikki päästöt, jotka syntyvät tuotteen koko valmistusketjussa, mukaan lukien raaka-aineiden hankinta, valmistusprosessi, kuljetukset ja pakkaus. Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka on yleisesti käytetty mittari ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseksi. Pyrkimyksenä on vähentää hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Vastuullisuus ja vaatteiden käyttöiät

Vaatteiden ja tekstiilien, kuten pyyhkeiden käyttöaika on usein lyhyt, joten niiden ekologisuus riippuu muun muassa kierrätysmateriaalien käytöstä ja tuotteen käyttöiästä. Ekologisesti valmistetut vaatteet, joihin on lisätty yrityksesi brändi, ovat loistava tapa jättää pitkäaikainen jälki. Laadukas painatus kestää kovaa käyttöä ja useita pesukertoja, joten yrityksesi logo saa näkyvyyttä vuodesta toiseen.

Ekologiset pyyhkeemme on valmistettu kierrätyspuuvillasta, joten niiden hiilijalanjälki on pienempi kuin tavallisten pyyhkeiden. Kierrätyspyyhkeet eivät myöskään sisällä mikromuoveja, jotka saastuttavat maapallon meriä. Yleisin merkkaustapa pyyhkeillä on perinteinen brodeeraus, kangasmerkit ja nahkamerkit. Voit siis teettää tyylikkäät pyyhkeet omalla logollasi ja nostattaa yrityksesi vastuullista imagoa.

Myös ekologiset kynät ovat suosittu valinta liikelahjaksi. Puu- tai kuitupohjaiset kynät tai kierrätysmuovikynät ovat ympäristöystävällinen valinta, sillä ne voidaan kierrättää käytön jälkeen. Valitse ekologinen lahja ja näytä, että yrityksesi välittää!

Eettisyys ja vastuullisuus

Ekologisuuden lisäksi eettisyys ja vastuullisuus ovat nousevia trendejä, jotka heijastuvat myös liikelahjoihin. Liikelahjojen eettinen tuotanto on tärkeää, koska nämä lahjat ovat usein edullisia tuotteita, joiden tuotanto keskittyy usein halpatyömaihin, kuten kaukoitään tai kolmansiin maihin.

Eettisyys yritystoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys ottaa huomioon ympäröivän yhteiskunnan, työntekijöiden ja ympäristön hyvinvoinnin kaikissa toimissaan. Eettiset yritykset pyrkivät toiminnassaan huomioimaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet, ja ne tekevät tietoisia valintoja, jotka tukevat näitä arvoja.

Eettisessä yritystoiminnassa otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen ympäristövaikutukset, työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja palkkaus, sekä hyvät liiketavat ja läpinäkyvyys liiketoiminnassa. Eettinen yritys toimii vastuullisesti myös suhteessa asiakkaisiin, kumppaneihin ja sidosryhmiin, ja pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Eettisyys yritystoiminnassa on tärkeää, koska se vaikuttaa yrityksen maineeseen, asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyteen, sekä pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Eettisesti toimiva yritys voi saada kilpailuetua markkinoilla, ja sen brändi voi olla houkuttelevampi vastuullisuudesta kiinnostuneille asiakkaille ja työntekijöille.

Monet yritykset ovatkin alkaneet panostaa yhä enemmän eettisyyteen ja vastuullisuuteen, ja esimerkiksi erilaiset sertifikaatit ja luokitukset, kuten Reilu Kauppa ja B Corp, ovat yleistyneet. Yrityksen eettisyys vaatii kuitenkin jatkuvaa kehittämistä ja huolellista toiminnan arviointia, jotta vastuulliset toimintatavat voivat kehittyä yhä paremmiksi ja vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan.

100% ekologinen puuvilla

100% ekologinen puuvilla tarkoittaa, että kyseinen puuvilla on tuotettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ilman kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Ekologinen puuvilla pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset ja edistämään kestävää kehitystä. Ekologinen puuvilla on siis vastuullinen valinta, joka edistää kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä. Monet yritykset ovatkin alkaneet käyttää yhä enemmän ekologista puuvillaa tuotteissaan ja vaatteissaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ympäristötietoisuus ja yritykset

Ympäristötietoisuus on noussut tärkeäksi arvoksi kuluttajien keskuudessa, ja tämä on vaikuttanut myös yritysten toimintaan. Yritykset ovat alkaneet yhä enemmän huomioida ympäristövaikutuksia liiketoiminnassaan ja pyrkivät edistämään kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä.

Yritykset voivat huomioida ympäristövaikutuksia esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja päästöjä, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, kierrättämällä ja vähentämällä jätettä, sekä valitsemalla ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tuotteita.

Yritysten ympäristövastuullisuus on tärkeää, koska se vaikuttaa paitsi ympäristöön, myös yrityksen maineeseen ja taloudelliseen menestykseen. Yhä useammat kuluttajat haluavat ostaa tuotteita ja palveluita vastuullisilta ja ympäristötietoisilta yrityksiltä, ja yrityksen ympäristövastuullisuus voi olla kilpailuetu markkinoilla.

Monet yritykset ovatkin alkaneet panostaa yhä enemmän ympäristövastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen, ja esimerkiksi erilaiset ympäristösertifikaatit ja -merkit, kuten EU-ympäristömerkki ja Joutsenmerkki, ovat yleistyneet. Yritykset voivat myös ottaa käyttöön ympäristöohjelman, joka auttaa seuraamaan ja arvioimaan ympäristövaikutuksia ja kehittämään toimintaa vastuullisemmaksi.

Yritysten ympäristövastuullisuus on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, ja kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus on merkittävä tekijä tässä kehityksessä.

2 kommenttia artikkeliin ”Ekologiset liikelahjat ovat nouseva trendi”

Vastaa