Energiapolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa – meidän tulee nopeuttaa siirtymää pois Venäjän fossiilisista energiamuodoista!

Kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.) osallistui Suomen edustajana EU:n neuvoston kansainväliseen konferenssiin, jonka puheenjohtajamaa Ranska järjesti 21–22.3.2022. al-Taee piti konferenssissa puheen, jossa hän vetosi EU:n kansallisia parlamentteja nopeuttamaan siirtymäänsä pois ihmisoikeuksia ja rauhaa sortavan Venäjän fossiilisista energioista.

– Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on turvallisuuspolitiikan ja rauhan rakentamisen keskiössä. Tämä ei ole enää pelkästään yritys pelastaa ilmastoa, ympäristöä ja biodiversiteettiä tai yritys ehkäistä kuivuutta ja nälänhätää. Vihreään energiaan siirtymisestä on nyt tullut turvallisuuden välttämätön ydin Euroopalle, ja koko maailmalle, al-Taee kertoo.

al-Taee korostaa, kuinka on myös Euroopan vastuulla, että emme rahoita Venäjän sotakoneistoa ostamalla heiltä fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä ja kaasua. Vaikka Suomi on vähentänyt jo riippuvuuttaan Venäjästä, se ei yksinään pysty laajaan muutokseen.

– Meidän täytyy löytää se tahtotila, ja viedä viesti meidän kotimaidemme parlamenteille, jotta he lähtevät ajamaan kunnianhimoisempaa uusiutuvan energian politiikkaa, kuin koskaan aikaisemmin, al-Taee vetoaa.

Uusiutuvasta energiasta on tullut turvallisuuspolitiikkaa meille kaikille. Olemalla EU:n, Naton tai minkä tahansa muun kansainvälisen organisaation jäsen ei riitä takaamaan turvallisuutta niin kauan, kun diktaattorit voivat rahoittaa meidän varoillamme verisiä kampanjoitaan ympäri maailmaa, al-Taee jatkaa.

Omavaraisuuden ja turvallisuuden takaaminen vaatii nyt vahvaa ja yhtenäistä EU:ta, joka uskaltaa sijoittaa vihreään energiaan ja täten vihreään siirtymään.

– Sodan lapsena, joka pakeni Suomeen ja josta lopulta tuli jopa kansanedustaja, vakuutan teille, että Ukrainan lapsilla on toivoa. Jos me eurooppalaiset seisomme yhtenäisenä, ja vahvistamme meidän toimiamme ottamalla keinot pois diktaattoreilta, jotka hyökkäävät naapurimaihimme ja yrittävät jakaa meitä, al-Taee vetoaa puheessaan.

Lähde: SDP / STT


Seuraatko politiikkaa – Mitä se on?

Politiikka suomi on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtion, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai toimintaa, jolla hoidetaan niitä. Politiikaksi kutsutaan usein poliittisten puolueiden toimintaa.

Politiikan alaan sisällytetään oikeusvaltiossa lähinnä lainsäädännön muuttamiseen ja julkisen hallinnon ohjaamiseen tähtäävä toiminta. Poliittisen vastakohtana on perinteisesti nähty yksityinen, eli toiminta jonka ei katsota liittyvän muihin yksilöihin.

Trackbacks & Pings

Vastaa