EPD – Tärkeä työkalu kestävän kehityksen työssä

Mitkä ovat tietyn tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta? Löydät tämän tiedon SSAB:n ympäristötuoteselosteista (EPD, Environmental Product Declarations).

Raportoimme kaikki päästöt, jotka syntyvät, kunnes tuote on valmis toimitettavaksi. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan on helppo täydentää näitä tietoja omilla tiedoillaan ja saavuttaa tuotteensa kokonaispäästöarvo, sanoo Jonas Larsson, Director of Environmental Affrairs SSAB:ltä.

SSAB keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen ja tavoitteena on olla yrityksenä fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. SSAB: n tavoitteena on myös tarjota ensimmäisenä markkinoille fossiilivapaita teräksiä jo vuonna 2026 ja muuttaa kaikki tuotantolaitoksensa vaiheittain fossiilivapaiksi. Ympäristötuoteselosteiden kanssa on työskennelty jo monta vuotta, mutta viime aikoina niiden kysyntä asiakkaiden taholta on kasvanut.

EPD on lyhenne sanoista Environmental Product Declaration, joka on itsenäisesti varmennettu asiakirja, joka tarjoaa avointa ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista elinkaaren näkökulmasta.

Ympäristötuoteselosteilla on monia eri käyttöalueita, esimerkiksi markkinoinnin perustietona, ostokriteereinä tai työkaluna ympäristöasioiden hallintaan.

SSAB noudattaa kansainvälisiä standardeja, mikä mahdollistaa eri yritysten tuotteiden ilmastovaikutusten vertaamisen hankintojen yhteydessä.

Tosiasia on, että SSAB on jo nyt terästeollisuudessa alhaisimpien CO2-päästöjen aiheuttajien joukossa. Malmipohjaisella terästuotannolla eri puolilla maailmaa on keskimäärin 10-20 % suuremmat CO2-päästöt kuin SSAB:n tuotteilla, Larsson sanoo.

Löydät SSAB:n kaikkien tuotteiden ympäristötuoteselosteet tuoteryhmittäin jaoteltuina. On esimerkiksi ympäristötuoteselosteet kuumavalssatuille, kylmävalssatuille, metallipinnoitetuille ja väripäällystetyille terästuotteille. Ympäristötuoteselosteet raportoivat arvot tuotteen koko elinkaarelta. Tämä tarkoittaa, että mukaan luetaan myös toimittajien päästöt sekä kaikki tuotteen valmistuksessa käytetty energia.

On tärkeää saada kokonaiskuva ja olla avoin. Tämä tarjoaa sekä meille että asiakkaillemme tärkeän työkalun kestävän kehityksen työssä, Larsson sanoo.

Vastaa