JHL:n terveiset budjettiriiheen: hallituksella avaimet ratkaista vanhustyön kriisit ja pitää Suomi pyörimässä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii maan hallitukselta elvyttäviä ja työllisyyttä edistäviä ratkaisuja koronakriisin vaikutusten pehmentämiseksi. Kuntien rahoitusasema on turvattava irtisanomisten ja lomautusten välttämiseksi. Budjettiriihessä on myös mahdollisuudet ratkaista vanhustyön henkilöstöpula.

Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL kiittää hallitusta hoivamitoituslaista, sillä se parantaa merkittävästi vanhusten hyvinvointia ja hoivan laatua. Henkilöstön riittävyys on kuitenkin iso haaste 0,7 henkilöstömitoituksen saavuttamisessa ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

– Hoiva-alan henkilöstövaje voidaan ratkaista kouluttamalla hoiva-avustajia. Hoiva-avustajien määrän lisääminen kasvattaa työllisyyttä sekä mahdollistaa lähi- ja sairaanhoitajien keskittymisen heidän ydintehtäviinsä. Hoiva-avustajien koulutus mahdollistaisi myös luontevan polun esimerkiksi lähihoitajan tutkinnon suorittamiseen, linjaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n tilaaman selvityksen perusteella väestörakenteen muutos yhdessä uuden henkilöstömitoituksen kanssa tarkoittaa, että hoivahenkilöstön määrää tulee kasvattaa vuoteen 2029 mennessä pelkästäänvanhusten koti- sekä ympärivuorokautisessa hoidossa arviolta jopa 23 300 vakanssinverran.

Ilman valtion ohjaavia toimenpiteitä ja kannustimien asettamista hoiva-avustajien kouluttamiseen, on 0,7 henkilöstömitoitusta erittäin vaikea saavuttaa. Koulutus tulee vakiinnuttaa ja hoiva-avustajat saatava tilastoinnin piiriin.

– Lisäksi tulee ehdottomasti varmistaa, että hoiva-alan työolot ovat työhyvinvointia ja alalla pysymistä tukevia, Niemi-Laine linjaa.

Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2021 budjetille on 61,6 miljardia eli 7 miljardia alijäämäinen, mutta luonteeltaan voimakkaasti elvyttävä.

– Elvyttävä finanssipolitiikka on tärkeä toimenpide koronakriisin vaikutusten pehmentämiseksi. Poliittisilla päätöksillä voidaan edistää työllisyyttä ja vähentää eriarvoistumista, muistuttaa JHL:n ekonomisti Youssef Zad.

– Suomi ei pyöri ilman toimivaa julkista sektoria, ei normaali- eikä poikkeusoloissa. Valtion tulee lupaustensa mukaisesti tukea kuntasektorin rahoitusasemaa, jotta julkinen sektori ei joutuisi irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään, vaatii Niemi-Laine.

JHL ei hyväksy heikennyksiä ansioturvaan eikä leikkauksia työttömyysturvan lisäpäiviin eli ns. eläkeputkeen.

– Toimeentulon leikkaaminen ei ole millään tavalla kannustavaa; ei ikääntyville, ei nuoremmille, ei matalapalkkaisille, ei työttömille, ei kenellekään. Vuorotteluvapaa ja osittainen varhennettu eläke ovat olleet hyvä keino työurien jatkamiseksi ja työkokemuksen tarjoamiseksi uusille työntekijöille, Niemi-Laine sanoo.

Lähde: STT Info

Yksi kommentti artikkeliin ”JHL:n terveiset budjettiriiheen: hallituksella avaimet ratkaista vanhustyön kriisit ja pitää Suomi pyörimässä”

Vastaa