Kaivosten itsearviointi: Työturvallisuus ja sidosryhmäyhteistyö kunnossa, vesien hallinnassa parannettavaa

Kestävän kaivostoiminnan verkoston tiedote

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on kaivosalan yhtöiden ja alan sidosryhmien yhteistyöfoorumi. Verkoston tavoiteena on jakaa tietoja ja kokemuksia sekä kehittää kotimaisten kaivosten toimintatapoja entistä vastuullisemmiksi.

Verkosto on laatinut vastuullisuusstandardin. Tämän kaivosvastuujärjestelmän rungon muodostavat arviointikriteerit, joiden avulla yhtiöt arvioivat omia toimintojaan.

Kaivosvastuujärjestelmän kahdeksan arviointityökalua kattaa kaivostoiminnan koko elinkaaren, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, sidosryhmäyhteistyön, energiatehokkuuden ja kaivoksen sulkemiseen valmistautumisen. Jokainen työkalu sisältää useita kymmeniä arviointikohteita. Yhtiön taso määräytyy arvioinnin tuloksen perusteella johonkin viidestä kategoriasta. Niistä matalin, C, kattaa lakisääteiset vaatimukset. Korkeammat tasot (B, A, AA ja AAA) vaativat erityistä työtä ja sitoutumista. Taso määräytyy aina matalimman tuloksen mukaan. Esimerkiksi tason A voi saavuttaa vain, jos kaikki tulokset ovat tasolla A tai sitä korkeammalla.

Kaivosyhtiö tekee ensin itsearvioinnin. Ulkopuolinen taho todentaa tulokset joka kolmas vuosi.

Kaivosvastuujärjestelmän ovat ottaneet kokonaisuudessaan käyttöön Agnico Eagle Finland Oy (Kittilä), Boliden Kevitsa Mining Oy (Sodankylä), Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivos (Kemi), Terrafame Oy (Sotkamo), Pyhäsalmi Oy (Pyhäjärvi) ja Yara Suomi Oy (Siilinjärvi).

Vuoden 2020 itsearviointien mukaan parhaimmassa kunnossa kaivoksilla ovat sidosryhmäyhteistyö ja työterveys. Niissä puolet yhtiöistä pääsi A-tasolle. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, rikastushiekan hallinta, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen hallinta sekä kaivoksen sulkeminen muodostivat keskiryhmän, jossa kolmannes kaivoksista oli A-tasolla. Eniten kehitettävää itsearviointien perusteella näyttää olevan vesienhallinnassa. Siellä ainoastaan yksi yhtiö arvioi itsensä A-tasolle.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston puheenjohtaja Hannele Pokka on tyytyväinen tuloksiin:

– Hyvä, että lähes kaikki Suomessa toimivat metallimalmikaivokset ovat laatineet itsearvioinnin toiminnastaan. Tulokset eivät yllätä. Kaikki ovat ottaneet asian vakavasti ja tehneet huolellisesti työnsä. Selvää on, että parannettavaa vielä on, erityisesti vesienhallinnasta. Seuraavaksi tapahtuva kaivosten ulkopuolisilla tahoilla teetettävä todentaminen on tärkeä askel eteenpäin. Ensi vuonna ulotamme vastuujärjestelmän malminetsintään ja odotamme, että Suomessa toimintaa harjoittavat malminetsintäyhtiöt ottavat käyttöön vastuullisuustyökalut.

Itsearvionnin tehneen Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen mukaan Terrafamelle on tärkeää olla mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa:

– Tuotamme akkumetalleja sähköautojen akkuihin. Valveutuneille kuluttajille on tärkeää, että auto on tuotettu vastuullisesti akkumetalleista asti. Tästä syystä sähköautojen valmistajat haluavat varmistaa omien hankintaketjujensa vastuullisuuden. Vahva, kansainvälisesti tunnettu vastuullisuusstandardi yhdistettynä akkumineraalien jäljitettävyyteen on meille keskeinen tavoite. Noudattamalla Kaivosverkoston vastuustandardia osallistumme omalta osaltamme tähän työhön. Vastuullisuusnäkökohtien systemaattinen seuranta antaa lisäksi hyvän pohjan oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Kaivosverkostolle tehtävät vastuuraportit tekevät myös kaivosten vastuullisuustyötä näkyväksi sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

– Vastuujärjestelmän kahdeksan kriteeristöä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla jokainen kaivos voi arvioida toimintaansa ja tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet. Tällä ensimmäisellä itsearviointikierroksella puolet kaivoksista arvioi pääsevänsä vähintään B-tasolle kaikilla kriteereillä, ja toinen puoli jää ainakin yhden kriteerin osalta C-tasolle, mikä käytännössä tarkoittaa, että toiminta täyttää lakien ja lupien vaatimukset, toteaa Suomen luonnonsuojeluliittoa verkoston hallituksessa edustava ympäristötieteen dosentti Heikki Simola: – Ulkopuolinen arviointi saattaa vielä tarkentaa itsearvioinnin tuloksia, mutta jo tässä vaiheessa arviointityökalut näyttävät toimivan osoittaessaan vastuullisen toiminnan kehittämisen tarpeet

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomelan mukaan järjestö on hyväksynyt sääntömuutoksen, joka velvoittaa jäsenyhtiöitä sitoutumaan Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaperiaatteisiin:

– Tähän sisältyy kaivostoimintaa tai malminetsintää harjoittavien jäsenten raportointi yhteiskuntavastuusta. Yhtiöt ottavat käyttöön Kaivosverkoston kaivosvastuujärjestelmän vaiheittain vuodesta 2021 alkaen. Kaivosyhtiöiden itsensä tekemät ensimmäiset itsearvioinnit noudattavat samaa linjaa kuin Kaivosvastuujärjestelmän esikuvan, kanadalaisen TSM:n itsearvioinnit reilu kymmenen vuotta sitten.

Yksi kommentti artikkeliin ”Kaivosten itsearviointi: Työturvallisuus ja sidosryhmäyhteistyö kunnossa, vesien hallinnassa parannettavaa”

Vastaa