Kehyspoikkeukset ovat olleet perusteltuja – oppimisvajeen hoitamatta jättäminen tulee koulutusinvestointeja kalliimmaksi

“Velkaantuminen vaatii harkintaa. Myös poikkeustilanteissa tulee säilyttää maltti ja tarkastella vaikuttavuutta suhteessa muihin menotarpeisiin. Vihreiden mielestä uudistuva elinkeinopolitiikka on kestävän talouden edellytys”, Kansanedustaja Mari Holopainen totesi pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Holopainen painotti puheenvuorossaan, että talouskasvun rinnalle tarvitaan muita mittareita.

“Tehdyt rakenteelliset uudistukset, työllisyysasteen koheneminen ja sotaa edeltänyt talouskasvu vähentävät tarvetta menojen leikkauksiin ja verojen korotuksiin. Samaan aikaan haasteemme on, ettei talouskasvu ole kestävän talouden mittari, vaan rinnalle tarvitaan esimerkiksi luontopääoman arvottaminen”.

Holopainen korosti myös sitä, että pienituloisia on tuettava poikkeuksellisina aikoina.

“Sosiaaliturvaetuuksiin tehdään ylimääräinen kansaneläkeindeksin korotus energian ja ruuan hinnannousujen kompensoimiseksi. Äkillinen hintojen nousu tuntuu voimakkaimmin pienituloisten elämässä, joten indeksitarkistus on hyvin tarpeellinen”.

Vihreät pitävät tärkeänä tieteen ja tutkimuksen rahoituksen vahvistamista.

“Erityisen iloisia olemme siitä, että tieteen ja tutkimuksen rahoitusta vahvistetaan ja uhkana olleet leikkaukset eivät toteudu. Tieteellinen tieto rakentaa sivistystä, tuottaa hyvinvointia sekä toimii kestävän päätöksenteon perustana. On kohtalonkysymys, että tämä hallitus on tunnistanut tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden merkityksen Suomen talouden tulevaisuuden tärkeimpänä voimavarana.”

“Rahoituksen riittävyyttä pitää seurata huolellisesti. Heikko kuntatalous ei saa lisätä koulutuksen eriarvoistumista, koulujen eriarvoistumiskehitystä tulee torjua. Laadukas ja kaikille yhtäläinen koulutus on suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin perusta”, Holopainen sanoi.

Lähde: Vihreät

Yksi kommentti artikkeliin ”Kehyspoikkeukset ovat olleet perusteltuja – oppimisvajeen hoitamatta jättäminen tulee koulutusinvestointeja kalliimmaksi”

Vastaa