Kiertotalousliiketoimintaa vauhdittavan alustaratkaisun kehitys käynnistyi Sitran IHAN-yritysohjelmassa

Digitaalisille ratkaisuille on kova tarve kiertotalouden edistämisessä. Motiva Services kumppaneineen on käynnistänyt kokoavan materiaalikiertojen alustaekosysteemin kehittämisen. Kehitystyö tehdään osana Sitran IHAN-yritysohjelmaa, jossa luodaan uutta liiketoimintaa reilun datatalouden avulla. Jotta erilaiset hyödyntämiskelpoiset teollisuuden, rakentamisen tai muiden toimijoiden sivuvirrat ja jätteet saataisiin tehokkaammin kiertoon, tulee materiaalit ja markkinat saattaa yhteen. Tämän mahdollistamiseksi Motiva Services on käynnistänyt yhdessä Clic Innovationin ja Platform of Trustin kanssa kiertotalouden alustaekosysteemin kehityksen.   Kokoavan alustan kehitystyö lähtee liikkeelle rakennus- ja purkualalle suunnatun data-alustan ja markkinapaikan kehityksestä. Alustaekosysteemi yhdistää myös jo olemassa olevia ja kehitteillä olevia kiertotalouden palvelualustoja ja markkinapaikkoja.   Motiva ylläpitää jo aktiivisessa käytössä olevaa Materiaalitoria, jossa yritykset voivat ilmoittaa tarjolla olevista jätteistään ja sivuvirroistaan ja etsiä niille hyödyntäjää tai palveluntarjoajaa. Clic Innovationin puolestaan pilotoi prosessiteollisuuden sivuvirtoihin keskittyvää Circular Economy Platformia (CEP), joka tulee tarjoamaan tietoa sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvistä teknologioista, ratkaisuista ja hankkeista sekä työkaluja esimerkiksi lainsäädännön haasteisiin.   – Nyt kehitteillä oleva digialusta kokoaisi yhteen kiertotalouden palvelualustat, eli toimisi eräänlaisena ”alustojen alustana”, Motivan kiertotalouden johtava asiantuntija Paula Eskola kertoo.   Eri toimijoiden datan yhteen tuova alustaekosysteemi voi edistää markkinoiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä, tuoteinnovaatioita sekä erilaisten palveluiden käyttöä ja kehittämistä. Alustan toivotaan palvelevan kaikkia toimijoita kiertotalouden arvoketjussa, mm. jätteitä ja sivuvirtoja tuottavia yrityksiä, niitä hyödyntäviä ja jalostavia tahoja sekä logistiikkayrityksiä.

– Toimivan alustaekosysteemin rakentamiseksi tarvitaan eri lähteistä eri muodoissa tulevan datan yhdistämistä ja harmonisointia. Tässä voimme hyödyntää Platform of Trustia, joka on toinen IHAN-ohjelmassa mukana oleva kumppanimme. Ekosysteemin rakentaminen on vasta alkamassa ja kutsummekin avoimesti kiinnostuneita tahoja mukaan kehitystyöhön, Paula Eskola kannustaa.  

Yhteiskehittämistä osana Sitran yritysohjelmaa

Alustan kehitystyö tapahtuu osana Sitran koordinoimaa IHAN-yritysohjelmaa, johon valittiin 22 eri toimialojen yritystä kehittämään toimintaansa reilun datatalouden avulla. Ohjelma tarjoaa yrityksille muun muassa sparrausta liiketoiminnan kehittämisessä ja palvelumuotoilussa.    – IHAN-ohjelma toimii hienona lähtölaukauksena laajemmalle alustaekosysteemikehityksellemme. Ohjelman puitteissa selvitämme, millaisia tarpeita eri sidosryhmillä on, ja miten alusta voi vastata parhaiten kiertotalouden tarpeisiin luoden uusia markkinoita sekä kannattavaa liiketoimintaa koko ekosysteemille, kertoo Motivan kehityspäällikkö Kajsa Hasselström-Pere.   Myös kansainvälisyys tullaan huomioimaan jo kehitystyön alkumetreillä, sillä se nähdään edellytyksenä toimivan kiertotalousmarkkinan kehittämiseksi.

– Kansainvälisyys, verkottuneisuus ja datan avoimuus ovat periaatteita, jotka näemme toimivan kiertotalousalustan onnistumisen edellytyksenä, Kajsa Hasselström-Pere summaa.  

2 kommenttia artikkeliin ”Kiertotalousliiketoimintaa vauhdittavan alustaratkaisun kehitys käynnistyi Sitran IHAN-yritysohjelmassa”

Vastaa