Kilpailuhaku Suomen vastuullisimmaksi tuotteeksi avattu – tavoitteena kirittää yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien kestävää elämäntapaa

Lokakuussa valitaan ensimmäistä kertaa Suomen vastuullisin tuote. Kilpailu tuo keskusteluun vastuullisuuden määrittelyn haasteet. Samalla se auttaa yrityksiä valmistamaan tuotteita vastuullisemmin ja helpottaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Kuluttajatuotteet tai -palvelut arvioidaan kokonaisvaltaisen vastuullisuusarvioinnin perusteella. Arvioinnin tekee riippumaton, johtavista asiantuntijoista koostuva paneeli, jonka on kutsunut koolle vastuullisuusmuotoilutoimisto ja vastuullisuusteknologia start-up Infine.

Tutkimusten mukaan suuri osa kuluttajista on valmis muuttamaan ostokäyttäytymistään vähentääkseen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Yritysten vastuullinen liiketoiminta ja kuluttajien tekemät valinnat yhdessä ovatkin nopein tapa ratkaista globaali kestävyyskriisi.

Yritykset ovat merkittäviä toimijoita kestävien arvojen ja toimintatapojen edistäjinä yhteiskunnassa, mutta vastuullisesti vaikuttavien tekojen määrittely on vaikeaselkoista. Siksi Vuoden vastuullisin tuote -kilpailu vie vastuullisuuden määrittelyn sen tärkeimmälle alueelle eli yrityksen valmistamien tuotteiden tasolle.

“Yleisesti yrityksillä on tahtoa toimia kestävästi, mutta vastuullisuuden yksinkertaistaminen johtaa pahimmillaan tahattomaankin viherpesuun. Kilpailu helpottaa myös kuluttajia tekemään vastuullisia ostopäätöksiä”, Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko avaa kilpailua.

“Tuotteiden kokonaisvastuullisuuden määrittely on vasta alussa kansainvälisestikin. Nyt on tärkeää yhdistää poikkitieteellisesti osaamista sekä arvioida vastuullisuuden kannalta oleellisia faktoja”, sanoo Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja jatkaa:

“Arvioinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti tuotteen tai palvelun vastuullisuusominaisuuksia. Siinä otetaan huomioon muun muassa ilmastonmuutos, ympäristöjalanjälki, ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, kotimaisuusaste ja lähituotanto sekä liiketoimintaetiikka. Lisäksi tuote suhteutetaan markkinalla olevaan tarjontaan.” Suomen vastuullisimman tuotteen valitsee paneeli, johon Halmeen lisäksi kuuluu Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä, Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani ja soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava, Opetushallituksen Ilmastovastuukoulutuksesta vastaava opetusneuvos Anne Liimatainen ja Sitran Kestävä arki -projektin johtaja Markus Terho. Asiantuntijapaneelin arviointia tukee Infinen tekemä vastuullisuusarviointi.

Vastaa