Loisteen yhteiskuntavastuuraportti 2019 kertoo yhtiöiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Loiste-konserni on julkaissut yhteiskuntavastuuraporttinsa vuodelta 2019. Raportti kokoaa yhteen avaintiedot Loiste-konsernista ja avaa kattavasti Loisteen roolia yhteiskunnassa. Konsernin yhteiskuntavastuuta tarkastellaan avoimesti niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmista.

”Energiayhtiönä Loisteella on erityinen rooli yhteiskunnan perushyödykkeiden – sähkön ja lämmön – toimittajana, ja myös keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Myös sidosryhmämme odottavat meiltä siihen ratkaisuja. Olemme sitoutuneet tukemaan hiilineutraalin Suomen toteutumista vuoteen 2035 mennessä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Osallistumme lisäksi yhteiskunnallisiin hankkeisiin, joissa voimme vaikuttaa ja hyödyntää osaamistamme.  Yhteiskuntavastuuraportissamme kerromme, miten omalta osaltamme kuljemme tavoitteitamme kohti”, Loiste-konsernin toimitusjohtaja Reino Huusko kertoo.

Sosiaalisen vastuun osalta vuoden 2019 raportissa korostuu Loisteen tahto olla alan kiinnostavin työpaikka. Konserni työllistää oman henkilöstönsä lisäksi epäsuorasti satoja ihmisiä sekä yrittäjiä ja luo työpaikkoja toiminta-alueellaan. Vastuullisuuden johtaminen, avoimuus ja alan edellläkävijyys sekä konkreettiset teot vaikuttavat henkilöstön ja tulevien osaajien mielikuvaan Loisteesta työnantajana. Loiste tuntee vastuunsa kaikista sidosryhmistään, joista erityisesti lapset ja nuoret ovat tärkeitä.

Kasvun ja omistajamuutosten vuosi

Loiste-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 156,4 miljoonaa euroa (vuosi 2018 121,2 M€) ja liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa (8,9 M€). Kasvuun vaikutti mm. lappilaisen Energiapolarin sähkönmyyntiliiketoiminnan yhdistyminen Loiste Sähkönmyyntiin, jolloin Energiapolarista tuli myyntiyhtiön vähemmistöosakas. Myös koko konserni sai uuden omistajan, kun Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta myivät yhteensä 33,9 prosenttia omistamistaan osakkeista Kanerva Energia Oy:lle huhtikuussa. Loppuvuodesta konserniin perustettiin uusi yhtiö Loiste Rahoitus Oy, joka on Loiste Oy:n 100 prosenttisesti omistamaa tytäryhtiö. Loiste Lämpö Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö joulukuussa 2018 tehtyjen osakekauppojen myötä.

Investoinnit sähköverkkoon lähes 22 miljoonaa euroa

Taloudellisen vastuun osalta Loiste luo lisäarvoa paitsi omistajilleen myös muille sidosryhmilleen rakentamalla ja ylläpitämällä yhteiskunnan elinvoimaisuutta huolehtimalla jatkuvasti asiakkaidensa energian- ja lämmönsaannista. Loiste-konsernin sähköverkkopalvelut ovat tytäryhtiö Kajave Oy:ssä.  Loiste Sähköverkko Oy muutti nimensä Kajave Oy:ksi konsernin myynti- ja verkkopalveluliiketoimintojen selkeyttämiseksi. Kajaven asiakasmäärä oli 58 564 vuonna 2019.

Investoimme maaseudun ilmajohtoverkon vahvistamiseen sekä taajama-alueiden ja tärkeimpien maaseudun runkoyhteyksien maakaapelointiin. Myös sähköverkon automatisointiastetta nostetaan, jolloin viat löydetään nopeammin. Oman mausteensa tähän tuo maantiede: Kainuussa sähköverkon johtopituus käyttöpaikkaa kohden on noin kaksi kertaa pitempi kuin keskimäärin Suomessa”, Huusko kuvailee.

Sähköverkon investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 21,9 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakasta olevaan verkonosaan. Investointisumma nousi vuodesta 2018 noin kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi Kajave on mahdollistanut merkittäviä tuulivoiman tuotantoprojekteja, joihin yhtiö osallistuu rakentamalla sähköasemia ja sähkön siirtoverkkoja.

Asiakkaat arvostavat palvelumme laatua

Loiste Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyyden yleisarvosana oli 8,32 (asteikolla 4–10). Arvosana nousi edellisvuoden kyselystä, jolloin tulos oli 8,23.  Myyntiyhtiö osallistui EPSI Ratingin suorittamaan sähkönmyynnin asiakastyytyväisyystutkimukseen myös yritysasiakkaiden osalta ja sai hopeasijan. Palautteessa korostui erityisesti palvelun laatu.

Loiste Lämpö kartoitti viime vuonna Kajaanissa sijaitsevan CSC-datacenterin kaukolämpöliittymän rakentamista sekä vuonna 2021 valmistuvan LUMI-supertietokoneen hukkalämmön hyödyntämisestä. Hukkalämmön hyödyntämisen avulla kajaanilaisille kaukolämpöasiakkaille tulee mahdolliseksi valita hiilivapaasti tuotettu kaukolämpö.

Loiste haluaa olla konsernina läpinäkyvä ja sitoutua yhteiskuntavastuullisuuteen. Systemaattinen, säännöllinen ja jatkuvasti kehittyvä vastuullisuuden raportointi on oleellinen osa tätä tavoitetta.

– Toimimme arvojemme mukaisesti eettisesti ja vastuullisesti, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen, Reino Huusko toteaa.

Loiste-yhtiöiden YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2019

Loiste on suomalainen energiakonserni yli sadan vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin energiaa, parempaa arkea. Kuulumme maamme suurimpien energiamyyjien joukkoon. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kajaanissa. Oulussa ja Rovaniemellä. Lisätietoja www.loiste.fi.

Loiste Sähkönmyynti Oy

Loiste Sähkönmyynti on valtakunnallinen, suomalainen energiapalveluyhtiö. Haluamme helpottaa 200 000:n asiakkaamme arkea kehittämällä uusia palveluja ja toimivia ratkaisuja. Tähtäämme kasvuun yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotta ihmiset voisivat tehdä oman elämänsä kokoisia ympäristötekoja.

Kajave Oy

Kajave Oy toimii verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Vastaamme sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Lisätietoja www.kajave.fi

Loiste Lämpö Oy

Loiste Lämpö harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Meillä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa.

Vastaa