Meistä

Koko vastuullinensuomi.fi hanke lähti siitä ajatuksesta, että vastuullisuudesta puhutaan paljon ja yritykset kertovat olevansa vastuullisia, mutta onko näin? Ja mihin yritysten ilmoittama vastuullisuus perustuu.

Aloitimme (Tmi ER-tuki) keväällä 2020 suunnittelun tämän hankkeen pohjalle ja loimme alustavasti yksinkertaisen kyselylomakkeen, jonka kysymyksiin vastaamalla voidaan saada kohtuullisen kokonaisvaltainen kuva yrityksen ajatuksista ja teoista vastuullisuutta kohtaan. Ei vain taloudellisesta tai oikeudellisesta vastuullisuudesta vaan vastuullisuudesta kansainvälisten mittareiden mukaisesti.

Tällä kyselykaavakkeella ja sen vastauksilla saadaan pisteytettyä kaikki mukaan haluavat suomalaiset yritykset. Kukaan ei todennäköisesti tule saamaan ainakaan ensimmäisenä vuotena täyttä pistesaldoa, mutta jostain pitää lähteä liikkeelle.

Hankkeelle on myönnetty ELY-keskuksen kehittämisavustus alkuvaiheen mahdollisuuksien tutkimiseen. Jos hankkeella on elinkykyä, jatketaan hankkeesta varsinaisen hankekehitysrahan hakemisella ELY-keskukselta ja pyritään löytämään kumppaneita, joiden kanssa vastuullinensuomi.fi ideasta tulee kansallinen tason mittari.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen yhteydessä kontaktoidaan suomalaisia yrityksiä sähköpostitse sekä puhelimitse. Jos tämän sivuston tietokanta jatkaa tyhjänä olemistaan, kertoo se, etteivät yritykset ole halukkaita antamaan vapaasti tietojaa näkyville, kootusti yhteen paikkaan.

Hankkeella ei ole muita ulkopuolisia rahoittajia.

Kari Oksanen
ER-tuki
Hankkeen vetäjä

kari.oksanen@ertuki.fi

Hankkeen tulevaisuus

Vastuullisuus liittyy ajatus- ja toimintamallissamme kestävän kehityksen perusajatuksiin. Koska vastuullisuus ja siihen liittyvä toiminta lähtee yrityksestä itsestään, olemme tulleet siihen päätökseen, että myös sen peruspisteyttäminen eli kehittämämme vastuullisuusmittarin käyttö perustuu yrityksen omaan aktiivisuuteen, eikä sitä erikseen hinnoitella. Vastuullisuusmittarimme käyttö on siis maksutonta nyt ja tulevaisuudessa.

Koska hanke muuttui maksuttomaksi, mutta kehitämme mittaria edelleen, voitte tukea hanketta sopivaksi katsomallanne summalla.