Pitkäjänteisyyttä ja päättäväisyyttä asuntopolitiikkaan

Asuntopolitiikalla voidaan varmistaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus kotiin ja kohtuuhintaiseen asumiseen, sijainnista riippumatta muistuttaa SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström.

Asuntopolitiikan tavoitteet

Eduskunta käsittelee tänään asuntopoliittista kehittämisohjelmaa, joka asettaa asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet toimenpiteineen seuraavan kahdeksan vuoden ajaksi. Asuntopolitiikan yksi tärkeimpiä periaatteita on pitkän aikavälin suunnittelu ja asuntopolitiikan ennakoitavuus ja siksi vuosille 2021-2029 tehty asuntopoliittinen kehittämisohjelma on valtavan tärkeä. 

–  Asumisen kustannukset Suomessa ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana ja kohtaamme Suomessa ongelmia kuten kotitalouksien velkaantuminen, nuorten heikentynyt asema asuntomarkkinoilla ja asumisen kalleus etenkin pääkaupunkiseudulla. Jokaisella meistä on oikeus asunnon lisäksi myös pysyvään kotiin, jossa asuminen ei vaaranna henkilökohtaista talouttamme. Kannan valtavasti huolta siitä, kuinka saamme turvattua kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuudessa, Kvarnström korostaa. 

Vuokrat ovat nousseet

Pääkaupunkiseudun ja suurien kaupunkien vuokrat ovat nousseet vuosikausien ajan. Omistusasuminen keskittyy varakkaalle väestölle, ihmisten muuttaminen työn perässä hankaloituu kasvukeskusten vuokrien kasvaessa ja alueellinen eriarvoisuus suurien kaupunkien sisällä kasvaa. 

– Kaupunkien keskustat ja suuret kaupungit kokonaisuudessaan eivät voi rajautua vain hyvätuloisten naapurustoiksi. Mikäli asumisen hinnat kasvavat vielä nykyisestä, me emme voi enää sanoa että Suomi on kohtuuhintaisen asumisen maa, Kvarnström huomauttaa ja varoittaa myös segregaation vakavista seurauksista koko yhteiskunnalle.

Asumisen kustannukset nousseet

Kvarnströmin mielestä asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa esitetyt linjaukset asuntopolitiikan tulevista suuntaviivoista ovat kiitettäviä. 

– Selvitämme korjausrakentamisen rahoitukseen liittyviä ongelma, kehitämme asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausten valtiontakausmallin ehtoja ja selvitämme miten väestöltään vähenevien alueiden ongelmiin voidaan vastata. Tavoitteiden periaatteellinen linja on ratkaisukeskeinen, tukee ennakoitavuutta ja vastaa juuri niihin ongelmiin, jotka ovat asuntopolitiikan ytimessä. 

– Asuntopolitiikan keskiössä on ihminen ja jokaisen oikeus kotiin. Meidän tehtävämme päättäjinä on varmistaa, että asuntopolitiikkaa kehitetään juuri tästä näkökulmasta ja tämän periaatteen mukaan asuntopoliittinen kehittämisohjelma on laadittu. Uudistamme asuntopolitiikkaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Lähde: SDP

Vastaa