Poliitikan ihmeellinen maailma

Vain kymmenen prosenttia lausunnonantajista uskoo, että sote-esityksellä päästään sen tärkeimpiin tavoitteisiin
  • Vain kymmenen prosentin mielestä esityksellä voidaan päästä sen päätavoitteisiin
  • Puolet lausujista nosti avovastauksissa esiin, että sote-maakuntien itsehallinto ei toteudu
  • Yli puolet kantaa ottaneista katsoi, että esitys ostopalvelujen hankinnan rajoituksista ei ole tarkoituksenmukainen
  • Lähes joka kolmannessa lausunnossa epäillään kustannusten kasvun hillintään pääsyä
  • Järjestölähtöisen toiminnan turvaaminen nähtiin tärkeänä
  • Useampi kuin kaksi kolmesta kritisoi ulkoistussopimusten mitätöintipykälää

Lausuntopyynnön pääkysymykseen ”voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta” selvästi “kyllä” vastasi vain joka kymmenes lausujista. Kielteisellä kannalla sen sijaan oli kaksinkertainen määrä vastaajista, joka viides.

Lue koko juttu loppuun kotipesa.fi sivuston artikkelista.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro lähetekeskustelussa valtion vuoden 2021 talousarviosta

Ryhdymme käsittelemään talousarvioesitystä tilanteessa, jossa maailma jatkaa edelleen kamppailua koronavirusta vastaan. OECD:n arvion mukaan talous saattaa tänä vuonna supistua euroalueella jopa 12 prosenttia. Valtiovarainministeriön mukaan Suomessa voidaan kuitenkin päästä ensi vuonna kasvu-uralle.

Pääministeri Sanna Marinin hallitukselta ei työlistaa puutu. Tämän keltaisen kirjan esityksillä vastataankin moneen yhtäaikaiseen haasteeseen. Koronan testaus varmistetaan, riskiryhmiä suojellaan, hoitovelkaa puretaan ja samalla ikäihmisten hoivan epäkohtiin tartutaan. Työpaikkoja vaalitaan, yrittäjiä autetaan ja samalla luodaan eväitä tulevaisuuden kasvulle. 

Talousarvio on 10.8 miljardia alijäämäinen. Se on kiistatta suuri summa.

Lue juttu loppuun suomenpolitiikka.fi verkkosivun artikkelista.

SDP:n Salonen: Lastensuojelun ylikuorma purettava

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti on julkaistu. Työryhmän laskelman mukaan lastensuojelussa on tällä hetkellä noin 2 000 työntekijän vaje. Lisäksi raportissa kiinnitetään huomiota useisiin muihin kehittämistarpeisiin sijaiskotien ja –huollon osalta.

Kansanedustaja Kristiina Salosen (sd.) mukaan kenttä on jo pitkään oireillut liiallisen työkuorman vuoksi. Lastensuojelulain uudistuksella on kiire, jotta raportissakin esitetty muutos sosiaalityöntekijäkohtaisesta lapsimäärästä saadaan käytäntöön. Tavoitteena on, että vuodesta 2022 alkaen yhdellä sosiaalityöntekijällä voisi jatkossa olla enintään 35 lasta asiakkaana. Tämä vastaisi myös hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta.

Tämn jutun voit lukea kokonaan loppuun meidän sivuston artikkelista.

Vastaa