SDP:n eduskuntaryhmä: Budjettiriihessä turvattava arjen turvallisuus ja hyvinvointi

Budjetissa on huomioitava vahvasti kansalaisten tarve turvalliseen arkeen, SDP:n eduskuntaryhmä linjasi kesäkokouksessaan. Etenkin hyvinvointipalveluiden ja poliisien resurssien turvaaminen on varmistettava.

Hyvinvointia, hoivaa ja toimintakykyä on edistettävä

Korona on aiheuttanut hyvinvointivelkaa, joka kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sen purkaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Koronan pidentämät perusterveydenhuollon hoitojonot on purettava ja hoitotakuuta tiukennettava, jotta kansalaiset pääsevät hoitoon. Ennaltaehkäisevää työtä on tehostettava. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden rahoitus on turvatta budjettiriihessä.

Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen toimeenpano on turvattava. On varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys sekä riittävä toimeentulo.

Sosiaali- ja terveyshuollon ammattihenkilöstön pulaan pitää vastata määrätietoisin koulutustoimin. Henkilöstön työolosuhteita on parannettava.

Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta varmistamalla poliisin riittävät resurssit, jotka pohjautuvat sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

Rahapelitoiminnan tuottojen nopea lasku ei saa aiheuttaa kolmannen sektorin toimijoiden tärkeän toiminnan alasajoa. Tuottojen vähenemisen kompensaatioon on haettava ratkaisut. Sote-uudistuksessa on jokaisella hyvinvointialueella taattava järjestöjen toimintaedellytykset.

Edistetään kestävää talouden ja hyvinvoinnin kasvua sekä työllisyyttä

Budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia, talouskasvua ja työllisyyttä ilmastokestävillä tavoilla.

Talouspolitiikan tavoitteeksi on otettava kestävä ja pitkäkestoinen, yli kolmen prosentin talouskasvu ja työllisyysasteen vahva kehitys. Talouskasvun edellytyksiä on parannettava kasvattamalla tuottavuutta.

Euroopan unionin elpymisrahaston varojen tehokkaalla käytöllä on tuettava työllisyyttä, kasvua ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa.

Ilmastonsuojelulla on mahdollista luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen. Määrätietoisia ilmastotoimia tarvitaan hallitusohjelman mukaisesti kaikilla sektoreilla, muun muassa käynnistämällä liikenteen sähköistämisen tuki.

Osaamisella vahvistetaan työllisyyttä ja kasvuedellytyksiä

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osaamistason nostamista. Koulutus, jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen läpi työuran on kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen keino vahvistaa työllisyyttä. Kohdennetuilla koulutustoimilla on nopeasti paikattava alakohtaisia työvoiman saatavuusongelmia.

Oppivelvollisuuden laajentamista ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoa jatketaan. Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää on lisättävä ja tähän tarpeellinen rahoitus on turvattava. Suomen Akatemian rahoituksen riittävä taso on varmistettava.

Kulttuuri-, tapahtuma- ja luovien alojen koronavauriot korjattava ja näiden alojen työllisyyttä ja taloudellista potentiaalia on hyödynnettävä.

Eduskuntaryhmä linjasi kokouksessaan myös, että Suomella on oltava valmius toimia osana kansainvälistä yhteisöä.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

  • SDP:n Salonen: Suomen varmistettava johtajuus arktisessa merenkulussa - Vastuullinen Suomi :

    […] Eduskunta on keskiviikkona 15.9. käsitellyt uudistettua Arktisen politiikan strategiaa. Strategia määrittelee Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) nostaa strategiasta esiin meriliikenteeseen liittyvät kysymykset. Meriliikenne on kasvanut ja kasvaa edelleen Pohjoisella jäämerellä, kun jääolosuhteet muuttuvat ilmastonmuutoksen vuoksi. […]

    1 vuosi ago

Vastaa