SDP:n eduskuntaryhmä: Budjettiriihessä turvattava arjen turvallisuus ja hyvinvointi

Budjetissa on huomioitava vahvasti kansalaisten tarve turvalliseen arkeen, SDP:n eduskuntaryhmä linjasi kesäkokouksessaan. Etenkin hyvinvointipalveluiden ja poliisien resurssien turvaaminen on varmistettava.

Hyvinvointia, hoivaa ja toimintakykyä on edistettävä

Korona on aiheuttanut hyvinvointivelkaa, joka kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sen purkaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Koronan pidentämät perusterveydenhuollon hoitojonot on purettava ja hoitotakuuta tiukennettava, jotta kansalaiset pääsevät hoitoon. Ennaltaehkäisevää työtä on tehostettava. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden rahoitus on turvatta budjettiriihessä.

Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen toimeenpano on turvattava. On varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys sekä riittävä toimeentulo.

Sosiaali- ja terveyshuollon ammattihenkilöstön pulaan pitää vastata määrätietoisin koulutustoimin. Henkilöstön työolosuhteita on parannettava.

Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta varmistamalla poliisin riittävät resurssit, jotka pohjautuvat sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

Rahapelitoiminnan tuottojen nopea lasku ei saa aiheuttaa kolmannen sektorin toimijoiden tärkeän toiminnan alasajoa. Tuottojen vähenemisen kompensaatioon on haettava ratkaisut. Sote-uudistuksessa on jokaisella hyvinvointialueella taattava järjestöjen toimintaedellytykset.

Edistetään kestävää talouden ja hyvinvoinnin kasvua sekä työllisyyttä

Budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia, talouskasvua ja työllisyyttä ilmastokestävillä tavoilla.

Talouspolitiikan tavoitteeksi on otettava kestävä ja pitkäkestoinen, yli kolmen prosentin talouskasvu ja työllisyysasteen vahva kehitys. Talouskasvun edellytyksiä on parannettava kasvattamalla tuottavuutta.

Euroopan unionin elpymisrahaston varojen tehokkaalla käytöllä on tuettava työllisyyttä, kasvua ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa.

Ilmastonsuojelulla on mahdollista luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen. Määrätietoisia ilmastotoimia tarvitaan hallitusohjelman mukaisesti kaikilla sektoreilla, muun muassa käynnistämällä liikenteen sähköistämisen tuki.

Osaamisella vahvistetaan työllisyyttä ja kasvuedellytyksiä

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osaamistason nostamista. Koulutus, jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen läpi työuran on kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen keino vahvistaa työllisyyttä. Kohdennetuilla koulutustoimilla on nopeasti paikattava alakohtaisia työvoiman saatavuusongelmia.

Oppivelvollisuuden laajentamista ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoa jatketaan. Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää on lisättävä ja tähän tarpeellinen rahoitus on turvattava. Suomen Akatemian rahoituksen riittävä taso on varmistettava.

Kulttuuri-, tapahtuma- ja luovien alojen koronavauriot korjattava ja näiden alojen työllisyyttä ja taloudellista potentiaalia on hyödynnettävä.

Eduskuntaryhmä linjasi kokouksessaan myös, että Suomella on oltava valmius toimia osana kansainvälistä yhteisöä.

Lähde: STT Info


Muuta luettavaa muualta

Mikä avuksi kun koira ei syö tai nirsoilee?

Koirilla on ruokarohmun maine ja monella koiralla elämä näyttää keskittyvän niihin hetkiin, kun se saa jotain syötävää. Usein koiralle maistuukin kaikki kotiruuasta nappuloihin ja tietenkin kaikki mahdolliset koiranherkut. Jokaisen koiran sisällä ei kuitenkaan asu ruokaa hotkiva ahmatti. Suuri joukko koirista ei haaveile makkarasta ja muusta herkullisesta. Koiran nirsoilu on yleinen ongelma, joka usein huolestuttaa koiran omistajaa. Huoli ei ole täysi aiheeton. Huonosti syövä koira saattaa vähitellen alkaa kärsiä aliravitsemuksen tuomista ongelmista. Ravintoaineiden puutokset aiheuttavat monenlaisia terveysongelmia. Mikä avuksi kun kyseessä on nirsoileva koira

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

Yksi kommentti artikkeliin ”SDP:n eduskuntaryhmä: Budjettiriihessä turvattava arjen turvallisuus ja hyvinvointi”

Vastaa