SDP:n Heinäluoma toivoo hallituksen nostavan asuntopoliittisen ohjelman konkretiaa: Asumisen hintaan voi vaikuttaa poliittisilla päätöksillä

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä julkaisi tänään raporttinsa. Työryhmän raportin pohjalta hallitus tuo asuntopoliittisen ohjelmansa selontekona eduskunnalle alkuvuodesta.

– Työryhmän työ antaa pohjaa asuntopoliittisen ohjelman poliittiselle työstölle, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. SDP haluaa ohjelmaan rutkasti lisää konkretiaa sekä kunnianhimoiset tavoitteet asuntopolitiikan ylivaalikautiselle kehittämiselle, muistuttaa parlamentaarisessa työryhmässä SDP:tä edustanut kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

– SDP:n mielestä valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan edelleen ja sitä tulee kehittää ja nostaa tuotannon tuet, tavoitteet ja laatu 2020-luvulle. On tarvetta luoda omistusasumiseen valtion tukema malli tuetun vuokra-asumisen rinnalle ja kehittää osuuskunta-asumista. On tärkeää myös varmistaa Valtion asuntorahaston tulonlähteet tuleville vuosikymmenille ja pitää rahasto edelleen YM:n alaisena ja sen varat asuntorakentamiseen kohdistettuna.

– Sen sijaan en pidä järkevänä työryhmän ehdottamaa asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen varainsiirtoveron alentamista edes pitkällä aikavälillä tilanteessa, jossa valtion kassaan tarvitaan lisää katetta seuraavina vuosina. Vero kohdistuu jo nyt verrattain hyvätuloisiin ihmisiin eikä sillä ole asuntopolitiikan oikeudenmukaisuuden kanssa siten juuri tekemistä.

Valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan kaikissa suhdanteissa. Asuntopolitiikan ei pidä olla vain markkinoiden temmellyskenttä, vaan julkisen vallan, kuntien ja valtion päätöksillä voi ja pitää vaikuttaa siihen mihin rakennetaan, mitä rakennetaan ja millä hinnalla. Riittävällä, kohtuullisesti hinnoitellulla tonttitarjonnalla ja kohtuuhintaisuuden periaatteita noudattamalla taataan alemmat asumiskustannukset laadusta tinkimättä, mikä viime kädessä vaikuttaa myös korkeiksi nousseisiin asumistuen kustannuksiin. Maa- ja tonttipolitiikka ovat pääosin kuntien käsissä ja siellä on paljon ratkaisun avaimia asumisen hinnan alentamiseen ja laadun nostamiseen.

– Asuntopolitiikkaan on kauan haluttu pitkäjänteisyyttä. Työ käynnistyi jo viime vaalikaudella, kun eduskunnan tarkastusvaliokunta laati yksimielisen mietinnön asuntopolitiikan kehittämiskohteista ja moni asia eteni myös Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Seuraava etappi on laatia riittävän tasokas ohjenuora selkeine tavoitteineen asuntopolitiikkaan seuraavaksi 8 vuodeksi. Sen käsittelee ja hyväksyy eduskunta ensi keväänä, toivottavasti jälleen yksituumaisesti, Heinäluoma sanoo.

Lähde: STT Info

2 kommenttia artikkeliin ”SDP:n Heinäluoma toivoo hallituksen nostavan asuntopoliittisen ohjelman konkretiaa: Asumisen hintaan voi vaikuttaa poliittisilla päätöksillä”

Vastaa