SDP:n Johan Kvarnström: Öljyntorjunnan haasteet on otettava erittäin vakavasti

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) nostaa kirjallisessa kysymyksessään esiin useita kysymyksiä öljyntorjuntavalmiudesta. Sisäministeri Mikkonen viittaa vastauksessaan torjuntavalmiuden jatkuvaan kehittymiseen ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Kvarnström kirjoittaa kysymyksessään, että on huolestuttavaa, että valmius alusten öljy – ja kemikaalivahinkojen torjuntaan on rajavartiolaitoksen mukaan hyvä, mutta riittämätön.

– Tarvitsemme riittävän valmiuden, tämä on ainoa vastuullinen toimintatapa. Onnettomuuksien ehkäisy ja öljyvuodon leviämisen nopea estäminen sekä öljyn ja kemikaalien kerääminen onnettomuuden sattuessa on järkevämpää sekä ekologisesti että taloudellisesti, sanoo Johan Kvarnström Raaseporin rannikkokaupungista.

– Jotkut ovat kysyneet minulta, miksi nostan tämän kysymyksen esille, vaikka on olemassa kiireellisempiä tarpeita ja polttavia ongelmia. Kun onnettomuus tapahtuu, on liian myöhäistä olla jälkiviisas, silloin vahingot voivat muodostua kalliiksi tai jopa mahdottomiksi korjata, jos käy todella pahasti, sanoo Kvarnström, joka pitää asiaa erittäin ajankohtaisena, koska viime vuosina sekä teknologiaan että organisointiin on tullut useita muutoksia.

Vastauksessaan ministeri kirjoittaa muun muassa, että ajankohtainen haaste koskee uusia polttoaineita, joihin vanhentunut kalusto ei sovellu. Lisäksi on huoli öljysuojarahaston purkamisesta ympäristövahinkorahaston kehittämisen yhteydessä.

– Torjuntavalmiuteen tulee resursoida riittävästi ja toimintaa tulee tarkastella perusteellisesti ympäristövahinkojen torjuntastrategian laatimisen yhteydessä, Kvarnström vaatii.

Ministerin vastauksen positiivisia näkökohtia ovat muun muassa uusien alusten tilaus ja se, että Suomella on ainoana Itämeren maana käytössään neljä alusta, jotka pystyvät toimimaan myös kemikaalivahinkojen alueilla. Lisäksi parannetaan kykyä valvoa ja johtaa ympäristövahinkojen torjuntaa tilaamalla kaksi uutta lentokonetta.

Lähteet: SDP Eduskunta / STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Vastaa