SDP:n Johan Kvarnström: Öljyonnettomuuksien torjuntavalmius on turvattava ja sitä on edelleen kehitettävä

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) painottaa hyvän ja riittävän valmiustason tärkeyttä, organisatoristen muutosten arviointia, yhteistyön toimivuutta ja resurssien riittävyyttä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa.

Kvarnström tuo esiin kantansa kommenttina Rajavartiolaitoksen verkkosivuillaan julkaisemaan tietoon, että “Suomen nykyinen öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmius on hyvä, muttei riittävä”. (https://raja.fi/ymparistovahinkojen-torjunta)

Itämerellä kuljetetaan jatkuvasti suuria määriä öljyä, jolloin onnettomuusriski on jatkuvasti läsnä ja siksi varautumisen on Kvarnströmin mukaan oltava riittävää.

Suomen varautumista öljyonnettomuuteen pidetään yhtenä Euroopan parhaimmista, mutta jos se on riittämätön, emme voi olla tyytyväisiä ja tuntea oloamme turvalliseksi. Meidän on taattava mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset, Kvarnström sanoo ja huomauttaa, että onnettomuuksia tapahtuu Itämerellä jatkuvasti, vaikka ne eivät onneksi olekaan olleet mittakaavaltaan valtavia.

Lokakuussa troolarista levisi öljyä mereen Lapinlahdella Hangossa. Marraskuussa ELY-keskus ilmoitti, että Paraisilla merestä on löytynyt suuria määriä öljyä. Joulukuussa kaksi rahtialusta törmäsi Itämerellä Ystadin ja Bornholmin välillä, mistä seurasi öljyvuotoja.

Vuodesta 2019 lähtien vastuu avomeren ympäristövahinkojen torjunnasta on ollut sisäasiainministeriöllä ja käytännössä Rajavartiolaitoksella; aiemmin toiminta oli ympäristöministeriön vastuulla.

– Lähempänä kiinteää maata sijaitsevien kuntien, pelastustoimen ja vapaaehtoisten välisen yhteistyön on kuitenkin toimittava erinomaisesti, jos onnettomuus sattuu. Alusöljy- ja aluskemikaalivahingoilla voi olla vakavia vaikutuksia rannikon luontoon ja elinkeinoihin, Kvarnström huomauttaa.

Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”Parannetaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta” ja ”Öljyntorjuntayhteistyötä lisätään osana EU:n Itämeri-strategiaa.”

– Tämä kirjaus on pantava täytäntöön muutenkin kuin investoimalla uusiin aluksiin, joita voidaan käyttää avomerellä. Tarvitsemme monipuolisen keinovalikoiman. Meidän on oltava valmiita sen varalta, että onnettomuus tapahtuu Suomenlahdella tai Pohjanpitäjänlahdella, Hangon tai Helsingin ulkopuolella. Meidän on myös huolehdittava öljysuojarahaston muutoksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä, sanoo eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Johan Kvarnström.

Lähde: STT Info

Yksi kommentti artikkeliin ”SDP:n Johan Kvarnström: Öljyonnettomuuksien torjuntavalmius on turvattava ja sitä on edelleen kehitettävä”

Vastaa