SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi

Rokotusten käynnistyminen on tuonut valoa kamppailussa Covid-19-pandemiaa vastaan. Rokotteiden tarve on yhtäläinen, sillä Covid-19-virus on globaali yhteinen haaste. Jotta me kaikki voimme olla turvassa virukselta, tulee rokotetta olla käytössä maailmanlaajuisesti mukaan lukien köyhimmät maat.

Maailmalla lääkeyhtiöt tekevät rokotetutkimusta ja julkinen valta on vahvasti tukenut tärkeää rokotekehitystä virusta vastaan. Lääkeyhtiöiden voittotavoitteet eivät kuitenkaan saa määrittää rokotteiden saatavuutta.

Etelä-Afrikka ja Intia ovat tehneet Maailman Kauppajärjestössä (WTO) aloitteen, jolla voitaisiin sallia poikkeus patenttisuojaan ja sitä kautta vauhdittaa rokotteiden laajempaa saatavuutta. Aloitetta on tähän mennessä tukenut 11 maata ja lukuisat kehitysmaat ovat suhtautuneet siihen myötämielisesti. Lisäksi useat järjestöt sekä UNAIDS ja UNITAID että ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International ja Human Rights Watch sekä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ovat antaneet tukensa aloitteelle.

Kimmo Kiljunen pitää aloitteen perimmäistä tarkoitusta hyvänä ja toivoo, että Suomi ja EU suhtautuisivat myönteisesti aloitteen tavoitteeseen, jolla patenttisuojasta voitaisiin väliaikaisesti luopua pandemian ajaksi ja siten varmistaa, että rokote saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti.

Covid-19-pandemia ja kysymys rokotteiden saatavuudesta on osoittanut, että julkisen ja yksityisen sektorin roolia lääke- ja rokotekehityksessä on hyvä tarkastella perusteellisemmin. Lisäksi kun julkista tukea annetaan lääke- ja rokotealan tutkimustyöhön, on tärkeää, että lääkeyhtiöt avoimesti kertovat tutkimus- ja kehitystyön kustannuksista sekä tekemästään tuotosta.

Lähde: STT Info

Vastaa