SDP:n kansanedustajat: Jengirikollisuuden torjunta vaatii nopeita toimenpiteitä

SDP:n kansanedustajat hallintovaliokunnassa Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen kiittävät ministeri Ohisalon avausta jengirikollisuuteen puuttumisesta.

SDP:n kansanedustajat vaativat hallitukselta päättäväisiä ja nopeita toimenpiteitä jengirikollisuuden ja muun järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Yksi kiireellisimmistä asioista on laatia toimia, joilla estetään laittomien aseiden päätymistä järjestäytyneen rikollisuuden käyttöön.

– On hyvä asia, että ministeri Ohisalo on nyt tarttunut jengirikollisuuteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Olemme esittäneet jo huhtikuussa toimenpidealoitteella järjestäytyneen rikollisuuden strategian päivittämistä, edellinen strategia on vuodelta 2013. On selvää, että jengirikollisuus kuuluu tähän kokonaisuuteen. Strategian päivitystyölle on olemassa erittäin akuutti tarve ja jengirikollisuus on huomioitava omana selkeänä kokonaisuutenaan myös sisäisen turvallisuuden selonteon eduskuntakäsittelyssä, korostavat kansanedustajat Heinäluoma, Lindén, Rantanen ja Viljanen.

Järjestäytyneen rikollisuuden kehityskulut ovat huolestuttavia. Toimintaa leimaa muun muassa koko ajan kovemman väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen. Poliisin mukaan laittomiin aseisiin törmätään lähes päivittäin ja yhä useammin kyse on sarjatuliaseista. Sisäministeriössä onkin nyt ryhdytty haarukoimaan keinoja, joilla tilanteeseen voitaisiin puuttua.

– Ministeri Ohisalon ulostulossa oli hyvä huomio siitä, että jengirikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden ongelmakenttään täytyy puuttua laajalla paketilla, jossa yhdistyvät ennaltaehkäisevä toiminta ja rangaistusten koventaminen. Toimien laajuus ei saa kuitenkaan tarkoittaa pitkää valmistelua. Nyt on erittäin tärkeää päästä toteuttamaan vaikuttavia toimenpiteitä nopealla aikataululla. Odotamme hallituksen esityksiä vielä tämän vaalikauden aikana, mitä nopeammin sen parempi.

– Suomessa on paikallaan nostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjunta keskeiseksi sisäisen turvallisuuden painopisteeksi. Yhtenä kiireellisimmistä kokonaisuuksista on päästä puuttumaan laittomiin aseisiin ja laatia selkeä toimintaohjelma laittomien aseiden poistamiseksi järjestäytyneen rikollisuuden toimijoilta. Tässä yhteydessä tulisi myös tarkistaa rangaistuskäytäntö laittomien aseiden hallussapidon osalta. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan laittoman aseen hallussapidosta määrätään usein vain sakko. 

Lähde: STT Info


Seuraatko politiikkaa – Mitä se on?

Politiikka suomi on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtion, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai toimintaa, jolla hoidetaan niitä. Politiikaksi kutsutaan usein poliittisten puolueiden toimintaa.

Politiikan alaan sisällytetään oikeusvaltiossa lähinnä lainsäädännön muuttamiseen ja julkisen hallinnon ohjaamiseen tähtäävä toiminta. Poliittisen vastakohtana on perinteisesti nähty yksityinen, eli toiminta jonka ei katsota liittyvän muihin yksilöihin.

Vastaa