SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Soten tavoitteiden toteutuminen edellyttää koulutuksen kehittämistä

Olen iloinen, että ministeriöissä pohditaan nyt vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksen uudistamista, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä asettaneet hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutustarjontaa niin, että se vastaa joustavammin yksilön ja työelämän tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei voi onnistua, ellei ammattilaisten koulutus tue tavoitteiden saavuttamista. Myöskään vanhustenhoidon henkilöstömitoituksilla ja muilla kehittämistoimenpiteillä ei ole merkitystä, ellei ymmärretä, että pelkkä henkilöstömäärä ei riitä laadukkaaseen hoitotyöhön – siihen tarvitaan osaavia ammattilaisia.

Esimerkiksi muistisairaiden hoidossa ja hoivassa tarvitaan erityisosaamista, jota ei tällä hetkellä peruskoulutuksessa saa riittävästi. Muistityön kehittämiseen tarvitaan myös pidemmän erikoiskoulutuksen saaneita muistihoitajia, joiden koulutusta ei tällä hetkellä järjestetä ilmeisesti missään ammattikorkeakoulussa. Pätevistä muistihoitajista on valtava pula. 


-Nyt on samalla oiva tilaisuus saattaa myös sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus tukemaan ammattilaisten urakehitystä ja samalla myös vastaamaan kansalaisten tarpeisiin. Nykyiset ammattikorkeakoulujen tarjoamat erikoistumisopinnot eivät palvele näitä tavoitteita. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kehittää toimintaa sote-alueella ja tässä yhteydessä esimerkiksi sairaanhoitajien ja monien muiden ammattilaisten itsenäistä työskentelyä on tarkoitus lisätä.

Tämä ei onnistu, ellei Suomeen saada luotua kansallista erikoistumiskoulutusohjelmaa, joka takaa tasalaatuisen, korkeatasoisen ja keskenään verrattavissa olevan jatkokoulutuksen. Viimeksi olen saanut viestiä siitä, että Itä-Suomessa on valtava pula reumahoitajista.

-Sosiaali- ja terveysministeriössä laadittiin vuonna 2016 kattava pidemmän aikavälin suunnitelma sairaanhoitajien erikoistumiskoulutustarpeista ja niihin vastaamisesta. Valitettavasti asia ei edennyt minnekään ja nyt näillä uudistuksilla alkaa olla kiire, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

Lähde: STT Info

Vastaa