SDP:n Mika Kari Lahden Jokimaan bussikoritehtaan alasajosta: Valtion nopeiden tukitoimien lisäksi tarvitaan havahtumista Päijät-Hämeen alueella käynnissä olevaan rakennemuutokseen

Kansanedustaja, Lahden kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mika Kari pitää murheellisena Scanian tytäryhtiön ratkaisua lopettaa bussikorien tuotanto Lahden Jokimaalla. Eilen julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan SOE Busproduction Finland Oy:n toiminnan alasajo johtaisi ainakin 260 työntekijän irtisanomiseen.

– Pidän uutista Scanian tuotannon päättymisestä erittäin murheellisena. Toivon voimia ja jaksamista kaikille niille työntekijöille ja perheille, joita tehtaan alasajo tulee eri tavoin koskettamaan. Lahden kaupungin ja valtion on käärittävä hihat ja ryhdyttävä pikaisesti toimiin, joilla lievennetään bussikorien valmistuksen päättymisen aiheuttamaa iskua työntekijöille ja koko Lahden seudulle, Kari painottaa.

Kari herättelee maan hallitusta havahtumaan Päijät-Hämeen työllisyystilanteeseen, joka on seurausta jo pidemmän aikaa jatkuneesta rakennemuutoksesta. Uutinen Scanian bussitehtaan sulkemisesta asettuu osaksi tätä kehitystä. Osoituksena rakennemuutoksen vaikutuksista Lahden kaupungin työttömyysaste on kohonnut jo lähes 20 prosentin tasolle. Koronatilanne on vain entisestään pahentanut alueen haasteita.

– Bussitehtaan lopettaminen aiheuttaa akuutin tarpeen Lahteen kohdistettaville uusille tukitoimille. Sen lisäksi hallituksen tulisi havahtua siihen kehitykseen, joka Päijät-Hämeen alueella on ollut käynnissä jo vuosikymmeninä. Rakennemuutos ei ole vain harvaan asuttujen alueiden ongelma, vaan siitä kärsivät myös väkirikkaammat alueet, Kari jatkaa.

Karin mielestä Päijät-Häme on ollut väliinputoaja Euroopan unionin aluekehitys- ja tukirahojen jaossa. Rakennemuutoksen hallinnassa on huomioitava aiempaa paremmin myös suurten ja keskisuurten kaupunkien varaan tukeutuvien alueiden tarpeet.

–  Maakuntamme alueen vaikean tilanteen korjaamiseksi tarvitaan muun muassa valtion panostuksia elinkeinoelämän, liikenteen ja asumisen toimintaedellytysten kehittämiseksi. Valtion ja kuntien yhteistoiminnalla pitää voida edistää alueen kykyä vastata talouden heilahduksiin myös omin voimin, Kari päättää.

Lähde: STT Info

Yksi kommentti artikkeliin ”SDP:n Mika Kari Lahden Jokimaan bussikoritehtaan alasajosta: Valtion nopeiden tukitoimien lisäksi tarvitaan havahtumista Päijät-Hämeen alueella käynnissä olevaan rakennemuutokseen”

Vastaa