SDP:n Paula Werning: Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuo helpotusta työttömille

Ministeri Haatainen esitteli Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin eduskunnalle. TE-toimistot siirtyvät kuntien alaisuuteen ja siksi hallitus lisää TE-toimistojen ja kuntien resursseja niin että työnhakua varten palkataan 1200 uutta virkailijaa. Työvoimapalvelumallin tarkoituksena on muuttaa työttömien ja osatyökykyisten työllistämistä passiivisesta aktiiviseen kohdentamalla palveluja nykyistä tehokkaammin.

– Pidän tärkeänä, että työnhakijaa kohdellaan yksilönä ottaen huomioon jokaisen ihmisen erilaisen tilanteen ja tarpeet. Jatkossa pääperiaatteena tulee olemaan se, että työntekijää ei jätetä yksin, Werning sanoo.

Palvelut tulevat tukemaan työnhakua sen kaikissa vaiheissa. Työntekijän joutuessa työttömäksi, ensimmäinen kohtaaminen TE-toimiston virkailijan kanssa järjestetään nopeasti.

– Työnhaun alkuvaiheessa työnhakija tapaa TE-toimiston tai kuntakokeiluun osallistuvan kunnan virkailijan kahden viikon välein. Ensin tehdään palvelutarpeen arviointi ja sen jälkeen työnhakijalla on koko työnhaun ajan tiivis tuki sekä muut tarvittavat palvelut, jotka auttavat ja tukevat työtöntä omatoimiseen työnhakuun. Tämä on ns. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli, Werning kertoo.

Henkilökohtaisessa työllistämissuunnitelmassa jokaisen palvelutarve ja hakuvelvoite arvioidaan yksilöllisesti. Haettavien työmahdollisuuksien määrä olisi 0-4 kuukaudessa eli keskimäärin yksi haku viikossa.

– Muutoksen parjattuun, ja aiheesta, entisen hallituksen aktiivimalliin, tuo se, että huomioon otetaan alueen työmarkkinatilanne ja työttömän työkyky. Keneltäkään ei myöskään edellytetä mitään sellaista, mihin hän ei kykene. Aktiivimallin, jonka tämä hallitus purki ensitöikseen, aikana työttömiä pelkästään kyykytettiin ja pakotettiin ottamaan työ kuin työ vastaan tai kohtuuttomat sanktiot iskivät työttömän taskuun. Jatkossa työtön saa itse valita mitä työmahdollisuuksia hän hakee, Werning toteaa.

Werning pitää työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia eli ns. karensseja aivan kohtuuttomina.

– Uudessa mallissa työn hakematta jättämisestä seuraisi ensin muistutus ja vasta menettelyn toistuessa työhakija saisi 5 päivän karenssin ja jatkuvasta laiminlyönnistä vasta seuraisi etuuksien menettäminen toistaiseksi. Pidän tätä inhimillisenä työttömän kohteluna. Ei ole reilua, että työtöntä on kohdeltu kuin hän olisi syyllistynyt rikokseen.

Lähde: STT Info

Vastaa