SDP:n Riitta Mäkinen: Odotettu sote-uudistus etenee ihmiset ja palvelut edellä

Marinin hallitus on tänään saanut käsiteltyä sote-uudistuksen päälinjaukset, joita on viimeistelty lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta. Hallitusryhmät ovat hyväksyneet muutetun esityksen, jonka on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Tarve uudistukselle on valtava ja nyt käsillä oleva esitys turvaa tasavertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille suomalaisille. Kansanedustaja Mäkinen (sd.) kiittää hallitusta ja sote-ministeriryhmää perusteellisesta valmistelusta.

– Sote-uudistusta on tehty jo yli 10 vuotta. On erinomaista, että ministeri Kiurun johdolla välttämätön uudistus saadaan vihdoin maaliin. Sitä tarvitaan, jotta suomalaisille voidaan taata oikea-aikaiset ja toimivat palvelut myös tulevaisuudessa. Marinin hallitus on huomioinut edellisten hallitusten virheet, eikä niitä toista. Tällä kertaa perustuslailliset ongelmat on pyritty ratkaisemaan. Nyt pysytään itse asiassa, Mäkinen iloitsee.

Uudistuksessa on tärkeää, että tulevien hyvinvointialueiden riittävä rahoitus turvataan. Samoin on tärkeää varmistaa, että myös kunnilla on jatkossa edellytykset hoitaa jäljelle jääviä tehtäviä.

– Nyt uudistuksessa hyvinvointialueille ei ole asetettu kohtuuttomia säästövaatimuksia, vaan palvelujen järjestäminen ja rahoitus on turvattu. Samalla on täsmennetty muun muassa rahoituspohjaa, alueiden ohjausta ja itsehallintoa, ostopalveluja ja hankintasopimusten mitätöintiä koskevia kirjauksia. On erittäin tärkeää, ettei kuntien elinvoimaa vaaranneta, Mäkinen lisää.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistamiseen keskittyvää kritiikkiä Mäkinen ei ymmärrä.

–Marinin hallituksen sote-uudistus ei ole markkinamalli, vaan julkinen sektori muodostaa sen ytimen. Monituottajuus kuitenkin säilyy, joten palveluita voidaan siis edelleen hankkia yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta ja palveluseteliä käyttää ihan niin kuin ennenkin. Myös järjestöjen asemaan on lausuntojen perusteella kiinnitetty erityistä huomiota.

Keski-Suomen ja Jyväskylän osalta tehdyt muutokset ovat kuntatalouden osalta myönteisiä ja askel parempaan.

–Kuntien omaisuusjärjestelyjen osalta muutos tukee etenkin kuntia, joissa riski kiinteistöjen jäämisestä tyhjilleen on suuri. Jyväskylän tilannetta taas helpottaa siirtymätasauksen alentaminen ja asukasmäärän kasvuun perustuva lisä. Tarveperusteisuuden mallia on kuitenkin vielä syytä työstää ja näin hallitus tulee tekemään, Mäkinen toteaa.

2 kommenttia artikkeliin ”SDP:n Riitta Mäkinen: Odotettu sote-uudistus etenee ihmiset ja palvelut edellä”

Vastaa