SDP:n Seppo Eskelinen: Itä-Suomi vahvasti esillä 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa

– Olen todella tyytyväinen, että Itä-Suomen osalta monet merkittävät liikennehankkeet on huomioitu tänään julkistetussa parlamentaarisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksessa, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen (sd). Liikenne ja viestintäministeriö julkisti tänään luonnoksen tulevaksi 12-vuotiseksi suunnitelmaksi, minkä jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle ja vaikutusten arviointiin. Eduskunnan käsittelyyn suunnitelma tulee ensi keväänä.

Lausunnoille lähtevässä luonnoksessa on nostettu esille niin Valtatie kuuden kuin myös Savon ja Karjalan ratojen peruskorjauksen tarve ja sen merkitys koko Itä-Suomen saavutettavuudelle ja elinkeinoelämälle. Suunnitelman myötä nämä yhteydet ovat myös korkealla listassa tulevista liikennemäärärahoista päätettäessä. Samoin suunnitelmassa huomioidaan uuden itäisen raideyhteyden kehittäminen, jonka pohjana toimii liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaisesti Porvoo–Kouvola -linjaus.

Lentoliikenteen osalta suunnitelman mukaisesti valtio pyrkii huolehtimaan kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta niillä alueilla, joilla tavoite ei täyty raideliikenteen keinoin ja sitoutuu tarvittaessa turvaamaan lentoliikennettä erillisten päätösten mukaisesti.

Nyt valmistelussa oleva valtakunnallinen 12-vuotinen parlamentaarisesta valmisteltu liikennejärjestelmäsuunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Hallituskausittain päivitettävän ja 12 vuodeksi kerrallaan laadittava suunnitelma kattaa vuodet 2021-2032. Se linjaa koko maan liikenneverkon kehittämistä, rakentamista ja kunnossapitoa sekä korjausvelan vähentämistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaan.

– Nyt on äärimmäisen tärkeää, että suunnitelman myötä koko maa voidaan ottaa pitkäjänteisesti ja tasaveroisesti huomioon liikenteen tulevaisuuden kehittämiskohteita linjatessa. Saavutettavuuden turvaaminen on maakunnille pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen massa elinehto, Eskelinen päättää. 

Lähde: STT Info

Vastaa