SDP:n Tuula Väätäinen: Vanhusten kotihoidon palveluita vahvistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla parannetaan iäkkäiden ihmisten kotiin annettavia palveluja ja uudistetaan asumispalveluja. Esitys on osa laajempaa vanhuspalvelujen uudistamista. Hallituksen esityksen myötä nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään kotihoidoksi ja tukipalvelut erotetaan omaksi palvelumuodokseen. Näin taataan lailla ikäihmisten tarvitsemat palvelut.

Ikäihmisten on voitava elää kodissaan turvallisesti sekä saatava tarpeita vastaavat palvelut kotiin. Tällä hetkellä palveluiden saatavuudesta ei ole ollut täyttä varmuutta. Ongelmana on ollut mm. hoitajien riittävyys ja tämän takia hoitotyö on kärsinyt. Hoitajat eivät ole kiireiden takia voineet keskittyä täysimääräisesti työnsä. Meidän tulee turvata mahdollisuudet laadukkaaseen hoitotyöhön ja myös huolehtia siitä, että ala säilyy vetovoimaisena, kertoo kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.).

– Jatkossa hoitajien riittävyyttä seurataan entistä paremmin omavalvonnan kautta ja kotihoito järjestetään tarpeiden mukaisesti vuorokauden kaikkina aikoina. Hallitus on sitoutunut varmistamaan kotihoidon palveluiden rahoituksen siten, että hoitajien työajasta valtaosa voidaan käyttää juuri elintärkeään hoitotyöhön. Uudistuksen myötä ympärivuorokautiset palvelut siirtyvät osaksi tukipalveluja, ja niiden palvelujen toteuttamiselle säädetään yhtenäiset laatuvaatimukset. Näin pystymme paremmin varmistamaan hoitotyön laadukkuuden, sanoo Väätäinen.

Lähde: STT Info

Vastaa