SDP:n Tuula Väätäinen: Viranomasilla oltava riittävät keinot puuttua nuorten pahoinvointiin

Nuorten tekemät vakavat väkivallanteot ovat saaneet suurta julkista huomiota Koskelan henkirikostapauksen ja muiden pahoinpitelytapausten myötä. Tapaukset ovat olleet otsikoissa niiden raakuuden ja niissä tapahtuneen väkivallan vakavuuden takia. Ihmisten syrjäytyminen on maassamme suuri sisäisen turvallisuuden uhka ja sen torjumiseksi hallitus tekee kovasti töitä. Suomessa nuorisorikollisuuden tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, ja nuorten tekemien väkivaltarikosten määrä on pudonnut määrätietoisella työllä. Työtä tämän asian äärellä on yhä paljon tehtävänä.

Sisäministeriö on valmistellut ehdotuksen, jolla lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettavaa poliisin virka-apua muutettaisiin maksuttomaksi. Työtehtävissään lastensuojeluviranomaiset ja sosiaali- ja kriisipäivystys tarvitsevat joskus poliisin virka-apua. Muutoksen myötä näiden toimijoiden ei enää tarvitse pohtia usein hyvinkin vakavien ja kiireellisten poliisin virka-avun ja toimien kustannuksia. Muutoksen lähtökohtana on turvata, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten nuoret ja lapset, saavat tarvitsemansa tuen.

– Nuorten tekemien vakavien väkivallantekojen lisääntyminen on huolestuttavaa ja kertoo nuorten huonosta olosta. Suomessa nuorten tekemien väkivallantekojen määrä on laskussa ja rikoksiin syyllistyneitä nuoria on vähän. Kehityssuunta on kokonaisuudessaan hyvä. Maahamme on kuitenkin syntynyt joukko nuoria, joille ongelmat kasaantuvat. Näiden nuorten tekemät rikokset ja väkivallan teot ovat luonteeltaan entistä vakavampia ja voivat johtaa rikolliseen elämäntapaan, kertoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen.

– Olennaista nuorisorikollisuuden ja nuorten tekemien väkivallantekojen ehkäisemisessä on rakentaa jokaiselle luottamus yhteiskuntaan ja omaan tulevaisuuteen sekä kokemus osallisuudesta yhteiskunnassa. Kaikilla nuorilla ei ole turvallista kotiympäristöä, siksi on tärkeää, että jokainen nuori saisi arkeensa turvallisia kohtaamisia aikuisten kanssa esimeriksi koulussa tai harrastuksissa. Pahimmassa tilanteessa nämä nuoret, jotka kokevat yhteiskunnan hylänneen heidät, hakevat yhteisöön kuuluvuuden ja arvostuksen tunnetta rikollisuuden parista. Tätä ongelmaa korona-aika on entisestään kärjistänyt, sanoo Väätäinen.

– Näinä poikkeuksellisina aikoina nuorten kohtaamisten varmistaminen on erityisen tärkeää. Kohtaava toiminta rakentaa luottamusta viranomaisiin. Viranomaisten tulee olla läsnä siellä missä nuoret ovat. Tämä tarkoittaa oppilaitoksia, sosiaalista mediaa ja kaupunkien keskustoja. Nuoret kohtaavasta työstä hieno esimerkki on Ankkuritoiminta, jota poliisi tekee yhteistyössä sosiaalitoimen, terveystoimen, nuorisotoimen ja myös oppilaitosten kanssa. Meidän tulee varmistaa, että viranomasilla ja oppilaitoksissa työskentelevillä opetus- ja tukihenkilökunnalla on riittävät resurssit, keinot ja aika puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin, päättää Väätäinen.

Lähde: STT Info

Vastaa