SDP:n Viljanen: Huolehditaan sosiaalialan vetovoimasta ja panostetaan työntekijöiden jaksamiseen

Kansanedustaja Heidi Viljanen pitää tärkeänä, että myös sosiaalihuollon palvelut ja tulevaisuus huomioidaan vahvasti päätöksenteossa. Kevan viime viikolla julkaiseman raportin viesti siitä, että juuri sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulan ennustetaan kasvavan entisestään, tulee kuunnella vakavasti. Viljanen näkee, että tilanteen korjaamiseen tarvitaan yhteistyötä laajasti niin päättäjien, kuin koulutuksen tarjoajien ja työnantajien keskuudessa.

Tilanne on menossa huolestuttavaan suuntaan. Tähän kehitykseen puuttumalla voidaan kuitenkin muuttaa suuntaa, jotta meillä on tulevaisuudessa osaavaa ja työssään jaksavaa henkilökuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, Viljanen sanoo.

On tärkeää huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja siitä, että alan työolot saadaan kuntoon. Tulevaisuudessa pohdittavaksi tulevat asiakasmitoituksen lisäksi koulutuspaikkojen lisääminen ja se, että sosiaali- ja terveysalasta saadaan vetovoimainen.

Viljanen on tyytyväinen, että hallitusohjelmaan kirjattu lastensuojelun asteittain kiristyvä asiakasmitoitus etenee.

– Jo pitkään on puhuttu lastensuojelun työntekijöiden jaksamisen ongelmista. Nyt vihdoin tähän ongelmaan puututaan ja asiaa korjataan. Tavoitteena on asteittain kiristyvä lastensuojelun asiakasmitoitus, mikä laskee yhdellä sosiaalityöntekijällä olevien lasten määrää. Sen ansiosta tärkeään työhön on enemmän aikaa, ja jaksaminen sekä työn houkuttelevuus lisääntyy, Viljanen toteaa.

Viljanen korostaa, että elämme nyt koronan vuoksi poikkeuksellisessa tilanteessa. Tilanteesta syntyvä palveluvelka sosiaalialalla tulee näkymään viiveellä ja siksi panostukset niin lastensuojelutyöhön, kuin aikuissosiaalityöhön ovat erittäin tärkeitä tulevaisuustekoja.

Hallituksen suunnitelma sosiaalityön kehittämiseen on oikeansuuntainen. Sosiaalialalla tehdään vaativaa ja tärkeää työtä lasten ja perheiden parhaaksi. Asiakasmäärien tulee olla kohtuullisia, jotta sosiaalityön ammattilaiset pystyvät tekemään työnsä hyvin ja uupumatta, Viljanen päättää.

Lähde: STT Info

Vastaa