Suomalainen Seravo näyttää mallia matkalla kohti hiilinegatiivista maailmaa – it-yritys osti hiilinieluksi 260 hehtaarin suometsäalueen

Yhä useammat yritykset pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjään ja tavoittelevat hiilineutraaliutta osana vastuullisuustyötään. Tähtäin on tyypillisesti useiden vuosien päässä. Tuhansia verkkosivustoja ylläpitävä tamperelainen Seravo on astunut askeleen pidemmälle ja saavuttanut peräti hiilinegatiivisuuden.

Siistin toimistotyön ja sähköisten palvelujen ilmastovaikutukset jäävät helposti huomaamatta. Energiaa kuitenkin kuluu, ja päästöihin voi vaikuttaa, kun halua on. Me päätimme kokeilla miten hiilinegatiiviseksi päästään, ja nyt haluamme rohkaista kaikkia yrityksiä kohti samaa tavoitetta, Seravon toimitusjohtaja Otto Kekäläinen sanoo.

Seravo sai toimintansa hiilinegatiiviseksi yhdistelmällä energiansäästöä, uusiutuvan energian käyttöä ja päästöjen kompensointia. Yritys kannustaa muitakin tarttumaan useisiin eri keinoihin. Valmista kaavaa tai palvelua ei vielä ole, mutta erilaisia keinoja on jokaisen ulottuvilla.

Omissa toimenpiteissämme emme aio pysähtyä. Jatkamme investointeja moderniin ja energiatehokkaaseen teknologiaan. Päästöjen osuus vähenee jatkuvasti, koska lähes kaikki uudet sivustot menevät konesaleihin, joiden sähkönkulutus ei tuota hiilidioksidipäästöjä, Kekäläinen kertoo.

Ison käänteen Seravo sai aikaan kuluvana kesänä ostamalla turvetuotantoyhtiö Vapolta 260 hehtaarin suometsäalueen Ranualta. Tieteellisten tutkimusten mukaan pohjoiset suot toimivat kiistattomasti hiilinieluina yhdessä alueella kasvavan puuston kanssa.

Laskelmiemme mukaan suometsä hotkaisee vuodessa noin 775 000 kiloa hiiliekvivalenttina laskettuna, mikä on 55 kertaa enemmän kuin meidän toiminnastamme aiheutuu päästöjä. Tämä Ranualta ostamamme suoalue on nyt pysyvästi suojattu turpeenotolta ja se on myös itsessään arvokas ekosysteemi, Kekäläinen sanoo.

Vuonna 2011 perustettu Seravo alkoi jo varhain huomioimaan omat päästönsä. Hiilineutraaliuden Seravo saavutti vuoden 2019 lopussa. Silloin yrityksen käyttämästä sähköstä 79 prosenttia oli päästötöntä. Loppujen 21 prosentin päästöt kompensoitiin lahjoituksella suota ennallistavaan Hiilipörssiin. Aiemmin Seravo on kompensoinut päästöjä myös lahjoituksilla sademetsiä ostavalle, ennallistavalle ja suojelevalle järjestölle.

Yksi kommentti artikkeliin ”Suomalainen Seravo näyttää mallia matkalla kohti hiilinegatiivista maailmaa – it-yritys osti hiilinieluksi 260 hehtaarin suometsäalueen”

Vastaa