Suomen tulevaisuutta

Kansanedustaja Paula Werning: Hallitus ottaa kansalaiset huomioon viidennessä lisätalousarviossaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) arvostaa hallituksen toimia tämän vuoden jo viidennessä lisätalousarviossa, joka tänään on käsittelyssä eduskunnassa.

Kevään koronakriisi on ajanut monia taloudellisiin ongelmiin. Hallitus on kuitenkin alusta alkaen pyrkinyt helpottamaan ja kannustamaan kansalaisia toimillaan.

– Varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat henkilöt huomioidaan erityisesti, jotta heidän arkipäiväinen elämänsä sujuisi paremmin. Siksi hallitus kohdentaa heille edelleen 75€/hlö suuruisen etuuden. Tämä koskee niitä perheitä ja henkilöitä, jotka saivat perustoimeentulotukea aikaisemmin 1.3.-31.7. Uutta etuutta on tarkoitus maksaa syyskuun alusta vuoden loppuun saakka. Tähän tarkoitukseen varataan 60 milj. euron määräraha, Werning sanoo.

Voit lukea koko jutun loppuun STT-sivuston tiedotteesta.

Ministeri Thomas Blomqvist: Puurakentamisella on monta hyötyä

Puun käyttöaste rakennusmateriaalina tullaan kaksinkertaistamaan tämän hallituskauden aikana. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joiden avulla kehitystä viedään toivottuun suuntaan, muun muassa tänään julkaistut kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle.

– Puun käytöllä on monta hyvää seurannaisvaikutusta, kuten positiiviset työllisyysvaikutukset Suomessa sekä ilmastohyödyt, sanoo ministeri Thomas Blomqvist, joka on hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän jäsenenä ollut mukana päättämässä tavoitteista julkiselle puurakentamiselle. Sen lisäksi, että puurakentamisella sidotaan hiiltä pitkäksi aikaa ja luodaan työpaikkoja, on selkeästi todettu, että puurakennuksia pidetään yleisesti viihtyisämpinä ja terveellisempinä.

Lue artikkeli loppuun kokonaan suomen politiikka verkkosivuilta.

Yrittäjyysstrategia tulee tarpeeseen

Koko 2000-luvulla uudet työpaikat ovat Suomessa syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2018 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 150 000 hengelle. Näistä työpaikoista 87 000 syntyi alle 50 hengen yrityksiin.

Hallitusohjelmassa on kiinnitetty paljon huomiota yrittäjyyteen ja sen tukemiseen. Muun muassa Suomen Yrittäjät ry totesi kesäkuussa 2019, että hallitusohjelmassa on kiinnitetty pelättyä enemmän huomiota yrittäjyyteen.

Hallitus on valmistellut ohjelmansa mukaisesti yrittäjyysstrategiaa, jonka ensimmäinen versio laitettiin lausuntokierrokselle jo maaliskuussa 2020. Heti lausuntokierroksen alkajaisiksi maailmanlaajuinen korona-pandemia levisi Suomeen ja toimintaympäristön äkisti muuttuessa, sekä lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella yrittäjyysstrategia päätettiin päivittää vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Strategia on nyt päivitettävänä tämän syyskauden ajan.

Lue tämäkin juttu loppuun kotipesän artikkelista.

Vastaa