UM: EU:n ulkoasianneuvoston aiheina Valko-Venäjä, Irak ja Latinalainen Amerikka

EU:n ulkoministerit kokoontuvat maanantaina 21.6. Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Kokouksen pääaiheita ovat Valko-Venäjä, Latinalaisen Amerikan alue ja Irak. Lisäksi ulkoministerit keskustelevat Irakin ulkoministeri Fuad Husseinin sekä Valko-Venäjän opposition johtohahmo Svjatlana Tshihanouskajan kanssa. Ajankohtaisina aiheina kokouksessa käsiteltävinä ovat muun muassa Venäjä, Jemen, Lähi-Idän rauhanprosessi sekä EU:n ja Turkin suhteet.

Ulkoministerit keskustelevat Valko-Venäjän yhä heikentyvästä tilanteesta ja siitä, miten EU:n tulisi vastata tähän. Suomi on syvästi huolissaan maan tilanteesta ja tukee Valko-Venäjää koskevien pakotteiden asteittaista laajentamista. Samanaikaisesti Suomi kannattaa komission Valko-Venäjälle suuntaamaa tukipakettia, joka voitaisiin ottaa käyttöön, jos maan demokratiakehityksessä tapahtuu edistymistä.

Ulkoministerit käyvät myös keskustelun Irakin ajankohtaisesta tilanteesta ja tapaavat Irakin ulkoministeri Fuad Husseinin epävirallisen lounastapaamisen merkeissä. Keskustelussa Husseinin kanssa korostunevat Irakin lokakuun parlamenttivaalit, maan hauras turvallisuustilanne, jälleenrakennuksen hidas eteneminen ja talouden heikko tila sekä alueelliset jännitteet. Suomi katsoo, että Irakin vakaus- ja demokratiakehitys on koko Euroopan etu, minkä takia EU:n tulee olla Irakissa aktiivinen toimija. EU:n tulisi esimerkiksi osallistua lokakuun parlamenttivaalien vaalitarkkailuun.

Latinalaisen Amerikan osalta Suomi korostaa koronasolidaarisuuden tärkeyttä; pandemia on koetellut voimakkaasti alueen maita, minkä takia esimerkiksi koronarokotteiden toimittaminen alueen maihin on tärkeää. Ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, demokratian, hyvän hallinnon ja sukupuolten välisen tasa-arvon korostaminen on tärkeää yhteistyössä alueen maiden kanssa.

Ajankohtaisten aiheiden osalta ulkoministerit keskustelevat muun muassa Venäjästä, EU:n ja Turkin välisistä suhteista, Jemenistä sekä Lähi-Idän rauhanprosessin etenemisestä.

Lähde: STT Info

Vastaa