UM: Suomen panostus koulutukseen vahvistuu kehitysyhteistyössä

Suomi vahvistaa tukeaan kehittyvien maiden koulutukseen palaamalla Global Partnership for Education (GPE) -rahaston rahoittajaksi. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari julkisti Educa verkossa -tapahtumassa Suomen tukevan rahastoa 25 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2025.

Global Partnership for Education on maailman suurin kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tukemiseen keskittynyt rahasto. Se myöntää lahjamuotoista opetussektorin kehittämiseen suunnattua rahoitusta vähiten kehittyneille maille ja hauraille valtioille. Rahaston maantieteellinen painopiste on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Yhteistyö GPE:n kanssa on Suomelle entuudestaan tuttua. Suomi on rahoittanut sitä vuosina 2013–2016 yhteensä kuudella miljoonalla eurolla. Vuoden 2020 lopussa Suomi myönsi kaksi miljoonaa euroa GPE:n COVID-19-rahoitukseen, jolla tuetaan oppimisen jatkumista kehitysmaissa pandemian aiheuttamassa hätätilanteessa. Tuki keskittyy erityisesti tyttöjen ja muiden haavoittuvien lasten oppimisen ja kouluun paluun mahdollistamiseen.

”Suomella on osaamisemme ja koulujärjestelmäämme kohdistuvan kansainvälisen kiinnostuksen ansiosta mahdollisuus vaikuttaa kestävän kehityksen koulutustavoitteen edistämiseen eri puolilla maailmaa. Suomi haluaa olla mukana rakentamassa laadukasta koulutusta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille”, sanoi ministeri Skinnari Educassa.

Erityisen tärkeää Suomelle on tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksien tukeminen ja opettajien koulutuksen kehittäminen.

GPE:n tavoitteena on koota viisi miljardia dollaria kehitysrahoitusta seuraavan viiden vuoden aikana. Varoilla tuetaan koulujärjestelmien kokonaisvaltaista vahvistamista, parannetaan opetuksen laatua ja edistetään tyttöjen ja heikoimmassa asemassa olevien koulutusta yli 70 kehitysmaassa.

GPE:n tukea saavilta mailta edellytetään riittävää kansallista rahoitusta koulutussektorille sekä sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä koulutussektorin suunnitelmissa.

Global Partnership for Education -rahaston toiminta perustuu kumppanuuksiin kehittyvien maiden, avunantajien, kehitysrahoituslaitosten, järjestöjen ja yritysten välillä.

Lähde: STT Info

Yksi kommentti artikkeliin ”UM: Suomen panostus koulutukseen vahvistuu kehitysyhteistyössä”

Vastaa