Uusi kiertotalousyhtiö Syklo tähtää alansa merkittäväksi toimijaksi Suomessa

Oulun Energia satsaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen yhtiöittämällä kiertotalousliiketoimintansa uuteen Syklo-yhtiöön. Tavoitteena ovat sekä kiertotaloustoiminnan voimakas kasvattaminen että vahva panostaminen uusien innovaatioiden kehitystyöhön valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Oulun Energia siirtää kesäkuun alusta alkaen kiertotalousliiketoimintansa perustamaansa Syklo-yhtiöön, joka hyötykäyttää jätteet arvokkaiksi raaka-aineiksi. Liiketoimintasiirto mahdollistaa sekä isomman osuuden tavoittelemisen Suomen kiertotalousmarkkinoilta että panostamisen jätteiden kierrätys- ja uusiokäyttöastetta parantavien uusien ratkaisujen kehitystyöhön.

Tällä hetkellä Sykloon sisältyvät uusinta teknologiaa edustava Oulun lajittelulaitos, jätepalveluratkaisut Oulun ekovoimalaitokselle sekä erilaiset kiertotalouden mahdollistavat innovaatiot. Yhtiö tulee asettamaan merkittäviä kasvupanoksia rakennusjätteiden ja rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen alentamiseen sekä biopohjaisten hiiltä sitovien tuotteiden kehittämiseen liittyen. Omistajapohjaan ei liiketoimintasiirron yhteydessä tule muutoksia.

“Syklo on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävää kokonaisstrategiaamme ja kiertotalouden edelläkävijä, jonka teknologinen osaaminen on kansainvälisestikin mitattuna huippuluokkaa. Tavoitteenamme on laajentaa kasvua myös Oulun ulkopuolelle ja kehittää nykyistä kiertotaloustoimintaa uusilla innovaatioilla. Energia-alan ja koko maapallon tulevaisuuden kannalta jätteiden hyötykäyttö on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan”, kertoo Syklon omistavan Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juha Juntunen.

“Kiertotalous saa raaka-aineet riittämään myös tulevaisuudessa. Meidän täytyy päästä eroon ‘käytä ja heitä pois’ -kulttuurista, sillä materiaaleja pitää pystyä käyttämään pidempään ja lopulta hyötykäyttämään korkeimmalla mahdollisella jalostusasteella. Olemme innoissamme päästessämme luomaan kiertotalouden avulla kannattavaa ja kestävää tulevaisuutta yhdessä kumppaneidemme kanssa”, kuvailee Syklon toimitusjohtaja Teemu Koskela, joka työskenteli aiemmin Oulun Energian kiertotalousjohtajana.

Syklossa Suomen tehokkaimmat jätteiden hyötykäyttöasteet

Syklo tarjoaa yrityksille Suomen tehokkaimmat jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja jatkojalostuspalvelut tehden kiertotaloudesta helppoa ja taloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on nostaa kaupan- ja rakennusalan jätteiden kierrätys- ja uusiokäyttöastetta materiaalien kiertojen sulkemiseen tähtäävillä ratkaisuilla ja vähäarvoisten biovirtojen uudelleenhyödyntämisellä siten, että niistä saadaan aikaan hiiltä sitovia tuotteita.

Esimerkiksi rakennusalalla valtava ongelma on erityisesti rakennus- ja purkujäte, joka kasvattaa merkittävästi alan hiilijalanjälkeä. Vuonna 2020 Ouluun avatulla, nyt osaksi Sykloa siirtyvällä lajittelulaitoksella pystytään kuitenkin hyödyntämään rakennusalan jätteet lähes kokonaan. Jätteen joukosta erotellaan kierrätettäväksi soveltuvat raaka-aineet ja lopuista jalostetaan SRF-kierrätyspolttoainetta. Tämä vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden ja neitseellisten biomassojen tarvetta.

Suomessa ei tässä mittakaavassa päästä vastaaviin rakennus-, purku-, kauppa- ja teollisuusjätejakeiden hyötykäyttöasteisiin. Syklon tähtäimessä ovat 100 000 tonnin säästöt kasvihuonepäästöissä vuosittain.

Syklo pähkinänkuoressa

  • Syklon kiertotalousjärjestelmään kuuluvat jätteiden lajittelukeskus Oulun Ruskossa, jätepalveluratkaisujen tuottaminen ekovoimalaitokselle Oulun Laanilassa sekä tuhkien ja kuonien hyötykäytön kehittäminen yhdessä partneriverkoston avulla.
  • Syklon jätteenkäsittelypalvelu vastaanottaa yhteensä 260 000 tonnia jätettä vuosittain.
  • Oulun Ruskon pitkälle automatisoitu lajittelulaitos käsittelee 100 000 tonnia jätettä vuodessa. Jätemäärän muodostavat rakennus- ja purkujäte sekä kaupan- ja teollisuuden jäte.
  • Lajittelulaitoksella jätteistä erotellaan kierrätettäviksi soveltuvat raaka-aineet ja noin 40–50 prosentista jätettä tehdään SRF-kierrätyspolttoainetta. Lajitteluyksikön kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä vain 5–20 % massapoltetaan. Loppusijoitettavaa jätettä ei jää käytännössä lainkaan, vaan kaikki menee hyötykäyttöön.
  • Yhdyskuntajätettä vastaanotetaan 300 000 ihmiseltä. Laanilan ekovoimalaitos hyödyntää jätteet kaukolämmöksi, teollisuuden prosessihöyryksi ja sähköenergiaksi. Laanilan ekovoimalan energiamäärällä lämmittäisi noin 20 000 omakotitaloa vuodessa. 

Oletko kiinnostunut tekniikasta, pelaamisesta – tai jopa yrityksesi kanssa pelien parissa näkyvyydestä ja alan kanssa kasvamisesta: tutustu Eurheiluun: www.suomiesports.fi

Vastaa