Valtion viranomaisten aukiololainsäädännön muuttaminen lisää joustavuutta ja huomioi yhteiskunnan muuttumisen

SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Heidi Viljanen kiittelee hallituksen esitystä valtion virastojen aukioloaikalainsäädännön muuttamiseksi. Esitys on tänään lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.

– Nykyisen, vuodelta 1994 peräisin olevan lain mukaan valtion virastot ovat mukaan pääsääntöisesti auki arkisin kello 8.00–16.15 eikä tämä mitenkään palvele enää tämän päivän tarpeita. On tärkeää, että lainsäädäntö päivitetään siten, että palveluja voidaan kehittää joustavasti ottaen huomioon ihmisten tarpeet ja digitaalisuuden, toteaa Viljanen.

Viljanen korostaa, että lakimuutoksella luodaan aukioloajoille kuitenkin selkeät raamit ja vähimmäisvaatimukset. Näin viranomaisten nykyisiin aukiolokäytäntöihin ei kohdistuisi välittömiä muutostarpeita, mutta viranomaisella olisi mahdollisuus päättää palveluajoistaan ja kohdentaa aukioloaikaansa asiakastarpeiden mukaisesti.

– Aukioloaika tulisi jatkossa järjestää siten, että huomioon otetaan alueen asiakasmäärät ja asiakkaiden tarpeet, ja lisäksi huomioitaisiin käyntiasioinnin tarve suhteessa muiden asiointitapojen käyttöasteeseen kuten sähköisiin palveluihin.

Viljanen huomauttaa, että kun aukioloajat voisivat olla keskenään erilaiset eri toimipaikoissa ja eri päivinä, voisivat virastot kehittää käyntiasiointia joustavammin kansalaisten tarpeista lähtien ja lähipalvelut voitaisiin turvata eri puolilla maata.

– Ilman mahdollisuutta aukioloaikojen joustoihin olisi vaarana, että nykyinen palvelutaso heikkenisi alueilla, joilla ei ole asiakasmäärien vuoksi tarkoituksenmukaista ylläpitää kaikki arkipäivät avoinna olevia palvelupisteitä. Uudella sääntelyllä turvataan siis myös palvelujen saatavuutta.

Lähteet: STT / SDP Eduskunta
Kuva: Jukka-Pekka Flander


Tiedätkö mikä ulkoministeri on ja mitä se tekee?

Ulkoministeri on hallituksen jäsen, jonka päävastuulla ovat kansainväliset suhteet. Ulkoministeri on monissa maissa yksi merkittävimmistä ministerinviroista. Joissakin tapauksissa pääministeri tai presidentti ottaa itse ulkoministerin tehtävät  omiin käsiinsä.

Vastaa