Vastuullisuus koulutuksen ytimessä

Vastuullisuus on Perho Liiketalousopiston toiminnan ytimessä. Se kulkee punaisena lankana läpi niin perus- kuin täydennyskoulutuksessamme, suhtautumisessa opiskelijoihin, henkilöstöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuus on Perho Liiketalousopiston toiminnan ytimessä. Se kulkee punaisena lankana läpi niin perus- kuin täydennyskoulutuksessamme, suhtautumisessa opiskelijoihin, henkilöstöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä edellyttää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kaikessa toiminnassa, päätöksenteon eettisyyttä, toimivaa sidosryhmäyhteistyötä ja osallistuvaa johtamista, tiivistää Perho PROn päällikkö Juha Turtiainen.

Perhon tavoite on, että  matkailu-ja ravintola-alan sekä liiketoiminnan opiskelijat oppivat koulutuksensa aikana toimimaan vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

– Esimieskoulutuksemme antavat valmiudet johtaa toimintaa taloudellisesti ja laadullisesti tuloksellisesti sekä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. 

– Lisäksi opiskelijamme saavat mahdollisuuden rakentaa toimialoja ylittäviä yhteistyöverkostoja kestävien arvojen mukaisesti, selvittää Turtiainen. 

Perho Liiketalousopisto teetti laajan Global Reporting Initiative -vastuullisuusraportin (GRI) voidakseen kehittää toimintaansa vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin paremmin myös opetuksen ja ohjauksen osalta.

Tutustu Perhon raporttiin Perhon verkkosivuilla. 

https://perho.fi/

Vastaa