Viisi vinkkiä vastuullisuuteen pk-yrityksille

Suomalaiset yritykset ovat monilla mittareilla vastuullisuudessa maailman kärjessä. Kuitenkin tapoja toimia vastuullisesti on yhtä monta kuin yrityksiäkin. Käytännön vastuullistoimet vaihtelevat kopiopaperin kierrätyksestä yrityksen hankintaketjun ja tuotantoprosessien uudelleen organisointiin ja olemassaolon tarkoituksen määrittelyyn.

Useimmat vastuullisuuden malliyritykset ovat suuria, kun taas pienemmillä yrityksillä vastuullisuusodotukset saattavat aiheuttaa hämmennystä. Ne kaipaavat tietoa, mistä vastuullisuustyö pitää aloittaa, mihin paukut kannattaa laittaa ja miten vaikutuksia voi mitata.

Vastuullisuustrategia

Kun yritys miettii vastuullisuusstrategiaansa, on hyvä aloittaa siitä, mitä jo tekee. Esimerkiksi monet pk-yritykset toteuttavat vastuullisuutta käytännössä, vaikka eivät ole mieltäneet toimintaansa vastuullisuuden kautta. Yrityksissä voi vaikkapa olla erinomaista henkilöstön hyvinvointia ja työviihtyvyyttä tukevaa toimintaa. Olemassa olevat vastuullisuusteot toimivat hyvänä lähtökohtana vastuullisuusstrategialle.

Jokaisella on oma tapansa toimia vastuullisesti, mutta toisinaan saman toimialan yrityksillä voi olla yhteisiäkin vastuullisuustavoitteita. Teknisen Kaupan Liitossa työkoneiden green deal -sopimus yhdisti joukon rakennuskone-, maanrakennuskone- ja trukkijaoston yrityksiä, jotka halusivat sitoutua vapaaehtoisiin, lakisääteisen tason selvästi ylittäviin päästövähennyksiin. Tällainen avarakatseisuus rakentaa kestävää mainetta ja avaa ovia syvällisempään yhteistyöhön sekä yritysten kesken että julkisen sektorin ja viranomaisten kanssa.

Moni yritys miettii vastuullisuuttaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Sieltä saattaa löytyä mitattavia, luontevia ja tärkeitä tavoitteita, kuten työturvallisuuden kehittyminen tai kuljetusten päästöjen vähentäminen. Kun yritys on löytänyt keinonsa tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta niitä ei kannata pitää vakan alla. Hyvä viestintä vastuullisuusteoista vetoaa paitsi asiakkaisiin, myös sidosryhmiin, kuten nuoriin ja potentiaalisiin työntekijöihin.

Vastuullisuus on vahvimmillaan, kun se kumpuaa yrityksen arvoista ja kulttuurista. Johtajan esimerkki on vahva signaali. Vastuullisuus ei voi olla päälle liimattua, vaan sen tulee pohjautua aitoon tekemiseen. Paine sidosryhmiltä kasvaa koko ajan. Pankit, sijoittajat, asiakkaat, henkilöstö, tavarantoimittajat ja viranomaiset vaativat enemmän tekoja. Sillä tavalla voi olla itselleen armollinen, että kaikessa vastuullisuustekemisessä ei odoteta maailmanennätyksiä. Mieluummin fokusoi ja valitse, millä osa-alueella haluat erottautua ja millä huolehdit lainsäädännön huolellisesta noudattamisesta.

Kiteyttäisin vinkit vastuullisuudesta viiteen kohtaan. Mieti, mitä teet jo nyt vastuullisuuden eteen. Ole proaktiivinen ja tartu toimeen ennen kuin laki pakottaa. Opi muiden tekemisestä. Johda esimerkillä, sillä yrityksen arvot ja kulttuuri ohjaavat vastuullisuutta. Fokusoi ja valitse missä haluat olla hyvä. Ja muista kertoa hyvistä ja vastuullisista teoista myös muille.

Vastaa