YK Global Compact aloite

Global Compact on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen.

Aloite käynnistettiin vuonna 2001, minkä jälkeen siihen on liittynyt yli 8000 yritystä 145 eri maasta.Global Compactissa mukana olevilla yrityksillä on velvollisuus raportoida YK:llevuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta.

Kymmenen periaatetta

Ihmisoikeudet

1.Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

2.Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työvoima

3.Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä yhteisestisovittuihin työehtoihin.

4.Yritysten tulee estää kaikenlainen pakkotyön käyttö.

5.Yritysten tulee kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä.

6.Yritysten tulee estää työvoiman syrjiminen.

Ympäristö

7.Yritysten tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla.

8.Yritysten tulee tukea aloitteita, jotka edistävät suurempaa vastuullisuutta luonnonvaroja käytettäessä.

9.Yritysten tulee edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Korruptio

10.Yritysten tulee työskennellä kaikkia korruption eri muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta