Politiikan uutisia

SDP:n Aki Lindén: Orpo oudolla ristiretkellä sote-uudistusta vastaan

 Kokoomus on ollut maamme puolueista kaikkein innokkain sote-uudistuksen ajaja ministeri Paula Risikon vuonna 2009 tekemästä esityksestä alkaen. Asian käytännön valmistelun aloitti pääministeri Kataisen hallitus 2011. Hankkeen ajauduttua vaikeuksiin keväällä 2013 sen solmukohtia yritti ratkoa niin sanottu Orpon työryhmä. Esitys sai kuitenkin vahvan kritiikin asiantuntijoilta. Keväällä 2014 kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta yhdessä esittivät radikaalia sote-uudistuksen mallia, jossa viisi aluetta Suomessa vastaisi kuntien sijasta kaikista julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Kokoomus tuki vahvasti tätä mallia. Pääministeri Stubbin hallitus esitti sitä eduskunnalle. Se kaatui Perustuslakivaliokunnassa, joka arvioi, että tällaista mallia ei voi toteuttaa siten, että rahoitus tulisi kuntaveron kautta. Vuodesta 2015 lähtien pääministeri Sipilän hallituksessa kokoomus ajoi erityisen innokkaasti sote-uudistusta, koska onnistui kiristämään siihen mukaan laajan pakollisen palveluiden ulkoistuksen. Tämä esitys kohtasi paljon kritiikkiä sekä asiantuntijoiden että Perustuslakivaliokunnan taholta ja raukesi kuukautta ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Kaikissa näissä esityksissä kokoomus on ollut eduskunnassa keskeinen tekijä, Lindén kertaa.

Lue juttu loppuun suomen politiikan verkkosivuilta.

Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen kannustimista ei tingitä

Alun perin ensi vuoden budjettiehdotus olisi muuttanut käynnistysavustusten ehtoja vain puolen vuoden voimassaolon jälkeen. Avustus on ollut tänä vuonna suuruudeltaan 1000 euroa asuntoa kohden. Avustukseen voi saada 2000 euron asuntokohtaisen korotuksen, mikäli kohde tehdään puurunkoisena eli tällöin avustus on 3000 euroa per asunto. Alkuperäisessä ensi vuoden budjetissa ehdotettiin, että avustusta voisi saada vain 2000 euroa asuntoa kohden ja ainoastaan, jos kohde toteutetaan puurunkoisena.

– Valtion tukipolitiikan on syytä olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Tästä syystä olen tyytyväinen siihen, että aiemmin tänä vuonna linjatuista rakentamisen avustuskriteereistä MAL-sopimusalueiden ulkopuolisille alueille ei ensi vuonna tingitä, korostaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Lue juttu kokonaan loppuun kotipesän verkkosivuilta.

SDP:n Heinäluoma: Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen kirjattava laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan

– Sisäministeriössä ollaan päivittämässä hallitusohjelman mukaisesti laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista toimintaohjelmaa. Aiempi ohjelma pitää sisällään toimenpiteitä laittoman maahantulon ja maassa oleskelun torjumisen varmistamiseksi ja hallitun maahanmuuton tilanteen ylläpitämiseksi. Ohjelmaan liittyy keskeisesti myös työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät käytännöt. Siksi ohjelmaan onkin syytä kirjata selkeästi työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen, mikä on kirjattu jo aiemmin myös hallitusohjelmaan, Heinäluoma painottaa.

Heinäluoma muistuttaa, että työvoiman saatavuusharkinta on väline hallitulle työperäiselle maahanmuutolle. Sen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti, ottaen huomioon työantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturvan sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuuden työllistyä.

SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma pitää tärkeänä, että työperäisen saatavuusharkinnan säilyttäminen sisällytetään sisäministeriön laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan. Ohjelman päivitys on parhaillaan valmisteilla sisäministeriössä. Heinäluoma muistuttaa, että jo aiemmin hallitusohjelmaan on kirjattu EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen.

– Sisäministeriössä ollaan päivittämässä hallitusohjelman mukaisesti laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista toimintaohjelmaa. Aiempi ohjelma pitää sisällään toimenpiteitä laittoman maahantulon ja maassa oleskelun torjumisen varmistamiseksi ja hallitun maahanmuuton tilanteen ylläpitämiseksi. Ohjelmaan liittyy keskeisesti myös työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät käytännöt. Siksi ohjelmaan onkin syytä kirjata selkeästi työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen, mikä on kirjattu jo aiemmin myös hallitusohjelmaan, Heinäluoma painottaa.

Heinäluoma muistuttaa, että työvoiman saatavuusharkinta on väline hallitulle työperäiselle maahanmuutolle. Sen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti, ottaen huomioon työantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturvan sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuuden työllistyä.

Tämän jutun voit lukea loppuun meidän aikaisemmasta julkaisusta.

Yksi kommentti artikkeliin ”Politiikan uutisia”

Vastaa