Alustatalouden kehitys ja sen tuomat uudet työllistämisen mahdollisuudet Euroopassa

Etätyö kotona voi olla alustatalouden mahdollistama alustatyö

Alustatalous, joka on jatkuvasti kasvava ilmiö 21. vuosisadan liiketoimintamallissa, viittaa talousjärjestelmään, jossa digitaaliset alustat toimivat välittäjinä kysynnän ja tarjonnan välillä. Tämän tyyppiset alustat ovat erityisen yleisiä palvelusektorilla, esimerkiksi matkailussa, kuljetuksessa, ruoan jakelussa ja ammatillisessa neuvonnassa. … Lue lisää