DENIOS sai jälleen tunnustuksen vastuullisuudesta

Riippumaton ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiorganisaatio EcoVadis arvioi yritysten toimintaa yhteiskuntavastuun (CSR) näkökulmasta. Arvioinnissa osa-alueina huomioidaan ympäristötoimet, työolot, liiketoiminnan vastuullisuus ja eettisyys sekä kestävät hankinnat. Käytetyt arviointimetodit pohjautuvat kansainvälisesti tunnustettuihin GRI:n (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compactin sekä ISO: 26000:nen mukaisiin kestävyysraportoinnin periaatteisiin. Lisäksi suoritettu arviointi on auditoitu riippumattomien asiantuntijoiden toimesta.

EcoVadis hopeaa DENIOKSELLE

Suoritettuaan perusteellisen arvioinnin yrityksen tuotanto- ja toimitusketjujen vastuullisuudesta, myönsi EcoVadis DENIOKSELLE hopeisen tunnuksen osoituksena vastuullisesta liiketoiminnasta.

– DENIOS on investoinut jo vuosia toimitilojen sekä tuotantoprosessien energiatehokkuuteen. Uusiutuvan energian käyttö, lämmöntalteenotto sekä jäteveden puhdistaminen ovat olleet jo vuosia meille standardi. Vastuullisuus on meille keskeisin arvo, ja tämä hopeinen Ecovadis-sertifikaatti on hieno osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä, kertoo DENIOS Finlandin maajohtaja Antti J. Makkonen.

Ilmastoystävällistä tuotantoa

Yli 35 vuotta vaarallisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn sekä vuodontorjuntaan tuotteita valmistanut DENIOS onnistui täyttämään tiukat hopeisen Ecovadis-tunnuksen kriteerit. Ainoastaan 25 prosenttia arvioiduista yrityksistä saavutti tämän tason.

– Asiakkaamme voivat olla luottavaisia, että he tekevät yhteistyötä vastuullisesti ja kestävästi toimivan valmistajan kanssa. Olemme ylpeitä saavutuksesta ja sijoittumisesta parhaan neljänneksen joukkoon. Uskomme vakaasti, että menestyminen tulevaisuuden globaalissa maailmassa edellyttää yritykseltä selkeitä arvoja ja niiden tuomista osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Tämä nyt saavutettu hieno tunnustus osoittaa meidän löytäneen oikean polun, jota pitkin meidän on kuljettava myös tulevaisuudessa, päättää Makkonen.

Vastaa