Vattenfallin fossiiliton energia vähentää Orthexin tehtaiden ilmastovaikutusta

Vattenfall toimittaa jatkossa Orthexin tehtaille Suomessa ja Ruotsissa 100-prosenttisesti fossiilivapaata vesivoimaa. Uusiutuvan energian käyttöönotto on osa Orthexin vastuullisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Vattenfall ja Orthex Oyj, yksi Pohjoismaiden johtavista käyttötavaroiden valmistajista, allekirjoittivat viime vuonna sähköntoimitussopimuksen 100-prosenttisesti EPD-merkinnällä (Environmental Product Declaration) varustetusta sähköstä Orthexin Lohjalla sijaitsevalle tehtaalle. Vuoden 2021 alusta lähtien Vattenfall toimittaa fossiilivapaata, EPD-merkinnällä varustettua vesivoimaa myös Orthexin tehtaille Ruotsin Gnosjössä ja Tingsrydissä, mikä tarkoittaa, että Orthex käyttää tuotannossaan yksinomaan kyseistä sähköä. Vuotuinen kokonaiskulutus on noin 16 500 MWh.

Vattenfallilla on selkeä strategia, jonka mukaan se pyrkii mahdollistamaan fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana ja tukemaan asiakkaitaan heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Energialla on keskeinen rooli tarkasteltaessa tuotteiden elinkaariarviointia (LCA). Orthexin tukeminen sen korkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa osoittaa, että tuotettamme ja työtämme arvostetaan teollisuudessa”, sanoo Magnus Westberg, Head of Production Clients, Vattenfall Business Sales Nordics.

Orthex pyrkii jatkuvasti pienentämään tuotantonsa hiilijalanjälkeä mm. lisäämällä kierrätys- ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä. Siirtyminen fossiilivapaaseen sähköön Suomessa pienensi tehtaan CO2-päästöjä 600 tonnilla vuonna 2020.

“Tarkastelemme ympäristövaikutusta kaikkien tekemiemme päätösten yhteydessä. Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista ympäristöongelmista. Haluamme tehdä voitavamme liiketoimintamme päästöjen vähentämiseksi, ja uskon tämän olevan meille kilpailuetu. Vattenfall on luotettava kumppani, jonka kanssa olemme tehneet Suomessa yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien. Meille on luonnollinen askel siirtyä kaikissa sähkötoimituksissamme Pohjoismaissa fossiilivapaaseen vesivoimaan. Tämä tukee tavoitettamme tuotannon hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Orthex Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Orthex lyhyesti
Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä. Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.  

Vastaa