Vastuullisuus on käytännön tekoja

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on tehnyt pitkäjänteistä työtä vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan kehittämiseksi jo kahden vuosikymmenen ajan. Suunnitelmallinen lähestyminen ja päättäväinen ote ovat tuoneet tulosta. 

Tavoitteenamme on olla vastuullisin kiinteistövarainhoitaja Suomessa, kertoo toimitusjohtaja Vesa Immonen.

Toimitusjohtaja Vesa Immonen korostaa, että vastuullisuus ei saa jäädä puheiden tasolle. Todellisten tulosten saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja kokonaisvaltaista, sitkeää tekemistä. Vastuullisuusnäkökulmat on saatava upotettua arjen rutiineihin. 

– Vastuullisuus on monitahoinen asia, joka vaikuttaa niin yritykseen itseensä kuin sen toimintaympäristöön, Vesa Immonen muistuttaa. – Taloudellisen, ympäristöllisen, sosiaalisen ja hyvän hallintotavan näkökulmat tulee olla luonnollisina osina arjen tekemistä ja sisäänrakennettuina jokaisen työntekijän ajatusmaailmaan. 

– Vastuullisuustavoitteemme muodostavat kokonaisuuden, eivätkä sen eri näkökulmat ole pitkällä tähtäimellä ristiriidassa keskenään. Kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön investoinneissa teot ovat konkreettisia ja niiden vaikuttavuus suurta. Tavoitteiden perusteleminen on helppoa, mutta tulosten teko ja niiden osoittaminen vaativaa.

Sijoittajalle tuottoa ja ympäristölle positiivisia vaikutuksia 

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon ymmärrys mahdollistaa sijoittaja-asiakkaille optimaalisen tuoton ja riskin suhteen, ja myös yhtiön ympäristö- ja energiatehokkuus on viime vuosina parantunut merkittävästi. Vaikka kiinteistökanta on melko uutta, vuonna 2019 energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutus oli noin 1 120 MWh. Tämä vastaa noin 800 kerrostaloasujan sähkön vuosikulutusta.

Tämän vuoden alusta LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon koko kiinteistökannassa siirryttiin käyttämään alkuperävarmennettua tuulisähköä.

Vaikuttavuutta suomalaisten hyväksi

Kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön kautta voidaan vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin monin tavoin. Kestävä kehityksen mukaiset tuotanto- ja peruskorjaustavat vaikuttavat elinolosuhteisiin mutta merkitystä on myös sillä, miten yhteiskunta rakenteellisesti kehittyy. 

– LähiTapiola on ryhmänä läsnä joka puolella maatamme, Vesa Immonen sanoo. – Haluamme olla vaikuttamassa jokaisen asiakkaamme lähielinpiirissä ja kiinteistöt ovat yksi hyvä yhteiskunnallisen kehityksen keino.
Viimeisen viiden vuoden aikana olemme rakennuttaneet asuntoja kysytyimmille alueille noin miljardin euron edestä.

Yhtenä erityisalueena yhtiö korostaa harmaan talouden torjuntaa. Hyvä hallintotapa ja omalla esimerkillämme vaikuttaminen koko alaan on sydämen asia.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito voitti 2019 Suomen Laatupalkinnon pitkäjänteisestä laatutyöstään. Vesa Immonen myöntää, että saatu tunnustus kertoo toiminnan ja tulosten erinomaisesta tasosta; parhaimmillaan ne toimivat kannustimina vieläkin laadukkaampiin suorituksiin. Liiketoiminnassaan erinomaisesti menestynyt yritys osaa asettaa riman riittävän korkealle myös vastuullisuuden saralla.

– Tavoitteenamme on olla vastuullisin kiinteistövarainhoitaja Suomessa. 

Teksti: Timo Mansikka-Aho

2 kommenttia artikkeliin ”Vastuullisuus on käytännön tekoja”

Vastaa